​​​​​​​

Sygeplejerskerne får det til at lykkes

​Telemedicinske konsultationer skal skræddersyes og tilbydes til flere. Stine Rosenstrøm undersøger i sit postdoc-projekt, hvordan det kan gøres i hjerterehabiliteringen.

Vent...

Patienter med hjertesygdomme har ofte tæt kontakt til og mange besøg i sundhedsvæsenet. Især sygeplejersken i hjerteambulatoriet får de et nært forhold til. De får taget blodprøver, EKG og andre undersøgelser den ene dag og møder så op igen en anden dag til svar på prøverne.

”Sundhedsstyrelsen anbefaler, at vi bruger telemedicin i hjerterehabiliteringen, men alligevel sker det ikke rutinemæssigt. Hvorfor er det sådan?” spørger Stine Rosenstrøm, som er sygeplejerske og i sit postdoc-projekt vil undersøge, hvad der skal til for at telemedicinske konsultationer bliver en del af rutinen.

Hvis det fungerer for sygeplejersken…

Den 7. juni arrangerede Stine Rosenstrøm derfor som led i sit postdoc-projekt en tværfaglig workshop i Afdeling for Hjerte- og Medicinske Sygdomme, hvor deltagerne skulle drøfte, hvordan telemedicinske konsultationer bliver implementeret bedst.

Overlæge Ulrik Dixen i hjertemedicinsk sektion er ikke i tvivl om, hvor fokus skal ligge:

”Efter i dag står det klart, at det vigtigste er at sikre en god opstart af telemedicinske konsultationer hos sygeplejerskerne. Det er jo dem, der bærer langt de fleste af vores ambulante forløb,” siger Ulrik Dixen.

Og det er ambulatoriesygeplejerske Trine Anker Nielsen, der også deltog i workshoppen, helt enig i:

”Når patienterne oplever, at de virtuelle konsultationer med sygeplejerskerne også kan være trygge, så kan de bedre se værdien i også at se lægen virtuelt. Og hvis setup’et fungerer godt for os sygeplejersker, så smitter det også af på lægerne,” vurderer Trine Anker Nielsen.

Fokus på pædagogik og kommunikation

Der kan være både skepsis og bekymringer for forholdet til patienten, når kontakten bliver virtuel. Men for Trine Anker Nielsen er det bare en anden måde at arbejde som sygeplejerske på:

”Video- og telefonkonsultationer kræver, at jeg skal være lidt mere skarp, når jeg ikke sidder fysisk foran patienten. Jeg skal spørge rigtigt for at få det rigtige svar,” forklarer Trine Anker Nielsen. Som sygeplejerske er det især de kommunikative og pædagogiske evner, der bliver styrket ved at have virtuelle konsultationer.

”Der er ikke noget farligt i virtuelle konsultationer – det er bare en anden måde at arbejde på,” mener hun. For Trine Anker Nielsen er den største fordel ved virtuelle konsultationer, at hun har fået mere tid til at dokumentere mødet.

”De virtuelle konsultationer bliver ofte brugt lidt mere effektivt, da der ikke er så megen smalltalk. Det er jo på godt og ondt, men jeg får mere tid til at dokumentere besøget, når det foregår virtuelt,” siger Trine Anker Nielsen.

Skræddersyede patientforløb sikrer fremtiden

Stine Rosenstrøm vil i sit postdoc-projekt undersøge, hvordan telemedicinske konsultationer kan skræddersyes, så de passer ind i de individuelle patientforløb. Og det handler også om at fremtidssikre patientforløbene:

”Med telemedicin vil vi i fremtiden kunne bruge mere tid på de patienter, der har brug for os. Vi bliver færre sygeplejersker i fremtiden til flere patienter, hvor flere også vil være komplekse. Derfor skal vi allerede nu se på, hvordan vi indretter patientforløbene, så alle får dét, de har brug for,” siger Stine Rosenstrøm og understreger, at telemedicin ikke er en spareøvelse.
​​​
”Patienterne skal ikke have en følelse af, at det er et forringet tilbud. Det er det ikke – det er et supplement,” siger Stine Rosenstrøm.​

Om projektet:

​Stine Rosenstrøm, sygeplejerske og ph.d. har i sit postdoc-projekt modtaget 300.000 kr. fra Lundbeck Fonden til projektet om Telemedicinsk Hjerterehabilitering og 150.000 kr. fra Amager og Hvidovre Hospitals forskningspulje.

I projektet indgår der flere studier, der skal være med til at afdække, hvordan vi bedst fremtidssikrer os med telemedicin. I fokusgruppeinterviews med sygeplejersker i hjerteambulatorier kortlægges deres erfaringer indtil nu, og hvad de vurderer, der skal til, for at vi kommer til at bruge det.
​​
Til sidst i projektet vil Stine Rosenstrøm ud fra forarbejdet udvikle, afprøve og evaluere et struktureret telemedicinsk hjerterehabiliteringsforløb. ​Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor