Sygeplejersker skal samarbejde bedre på tværs

​​Fire kommuner og Amager og Hvidovre Hospital vil sikre bedre samarbejde mellem sygeplejersker på tværs af sektorer. Det skal føre til forbedringer for patienter, pårørende – og personalet.

​​Sygeplejerske Hanne Andersen fra Albertslund Kommune holder oplæg på et af seminarerne om samarbejde på tværs.

​"Vi mangler simpelthen hver især indsigt i, hvilken hverdag og udfordringer, vores kolleger i kommunerne eller på hospitalerne har."

Sådan siger sygeplejerske på Ortopædkirurgisk Afdeling på Hvidovre Hospital, Mia Toldam, som i foråret var på seminar med kolleger fra hospitalet og fra fire kommuner: Albertslund, Brøndby, Høje Taastrup og Ishøj.

Her skulle deltagerne diskutere udfordringer i samarbejdet, når patienter bliver indlagt og udskrevet – og komme med forslag til forbedringer. Patienterne oplever nemlig for ofte, at de "falder mellem to stole" mellem hospital og kommune. Det viste tre audits i henholdsvis 2016 og 2018, hvoraf én fx konstaterede, at 62 procent af de plejeforløbsplaner, der følger patienten, havde fejl.

"Vi vil styrke patientens vej"

Seminaret er en del af et større tværsektorielt forbedringsprojekt, som er sat i gang af Samordningsudvalget Syd Somatik, og skal føre til bedre samarbejde og kommunikation mellem medarbejderne på tværs af sektorerne.

Ledende oversygeplejerske på Infektionsmedicinsk Afdeling, Helle Ingmer, er formand i styregruppen sammen med ældrechef i Brøndby Kommune, Lisbeth Sommer:

"Vi har på to seminarer samlet nogle af dem, der udskriver patienterne og dem, der modtager dem i hjemmet og overtager ansvaret for fx medicin. Formålet er at styrke patientens vej, så fx de rigtige oplysninger kommer frem begge veje, at hjemmeplejen får oplysninger, og de pårørende involveres," fortæller Helle Ingmer.

It kan være en udfordring

Ud over det manglende kendskab til hinandens hverdag, er it-systemer, der ikke taler med hinanden, en markant udfordring. Det nævner både Helle Ingmer og Mia Toldam, og sygeplejerske i Albertslund Kommune, Hanne Andersen, er enig.

"Før i tiden ringede vi til hinanden og lavede aftaler om udskrivelser. I dag foregår kontakten via it, og vi var på seminaret ret enige om, at det ofte er det, der giver problemer," fortæller Hanne Andersen.

Fx kan et plejeplansforløb i it-systemet sjældent stå alene, fordi planen indeholder alle oplysninger fra et måske langt forløb, og det ikke er tydeligt, hvad der er nye oplysninger. Planen udfyldes med faste informationer i pile-menuer, man skal klikke på, som ikke kan suppleres med personlige noter.

"Så vi er ofte afhængige af, om patienten kan svare for sig, men er patienten ældre og har svært ved at huske, så må jeg ringe til afdelingerne. Men ofte har sygeplejersken, der udskrev patienten, fri, og hvis det handler om medicin, skal man have fat i en travl læge," fortæller Hanne Andersen.

Hvad nu?

Nu arbejdes der videre med at analysere erfaringerne fra de to seminarer for at udpege hvilke indsatser, den tværsektorielle arbejdsgruppe skal arbejde videre med.

"Området ligger personalet meget på sinde og fylder meget i deres hverdag, og så er det jo risikofyldt. Mange patienter er meget svage, så det er meget vigtigt, at vi sender dem godt videre mellem hospitaler og kommuner," siger Helle Ingmer.

Redaktør