Sygeplejerske om farmakonomer: "De er guld værd"

​Farmakonomer overtager nogle af medicinopgaverne fra sygeplejerskerne, så de i stedet kan holde fokus på specialiserede plejeopgaver. 

Vent...
​​I en tid hvor sygeplejerskeressourcerne er knappe, er man nødt til at tænke i alternative løsninger. For vicedirektør Tina Holm Nielsen har det til tider været et puslespil, der skal gå op, og en gang imellem skal nye brikker tages i brug:


”Vi har ansat social – og sundhedsassistenter i sygeplejerskestillinger, og vi bruger i stigende grad farmakonomer, diætister, fysioterapeuter og andre faggrupper til at hjælpe med opgaverne. Og så benytter vi os også i øget omfang af ”runnere” til at hjælpe det uddannede personale,” siger Tina Holm Nielsen og fortæller, at hospitalet netop har slået en overordnet stilling op som ”runner”, som er tiltænkt en bred skare af arbejdsvillige personer, der kan hjælpe til med stort og småt i afdelingerne.

​Flere øjne på medicinen

I nogle tilfælde viser de alternative løsninger sig at højne både kvalitet og patientsikkerhed. Dét oplever sygeplejerske Eva Johannessen fra Endokrinologisk Afsnit 222 i hvert fald:

”Farmakonomer observerer nogle andre ting, end vi gør – og de har et andet medicinoverblik, end vi har som sygeplejersker,” siger hun om samarbejdet med farmakonomer og deres tilbud om ”medicinmanagement” i klinikken. Farmakonom Linda Remsted tilføjer:

”Udover at dosere medicinen så giver vi den jo også til patienten og hjælper dem med at tage den. Samtidig taler vi med patienten om deres medicin og får derved nogle oplysninger, som er brugbare i forhold til deres medicinordinationer,” siger Linda Remsted.

Særligt ved udskrivelse af patienter kan der være mange opgaver i forhold til medicin, som ofte skal doseres i æsker til flere dage, hvis patienten udskrives til fx rehabiliteringsophold.


”Farmakonomerne er guld værd ved udskrivelser,” siger sygeplejerske Eva Johannessen og tilføjer, at der nu er færre telefonopkald fra primær sektor over manglende medicin eller ufuldstændige medicinlister. 

​​​​​For farmakonom LInda Remsted er det en selvfølge at hjælpe i klinikken, hvor hun kan: "Jeg oplever, at min indsats er vigtig for dem. Jeg kan godt forstå, at sygeplejersker ikke har tid til medicindelen, for de har i forvejen meget at se til," siger hun.​

Kvaliteten må ikke udfordres

Selvom løsningen med en farmakonom til medicinopgaver lyder som et godt plaster på såret, så har både sygeplejersker og farmakonomer særlige forventninger til ordningen. For farmakonom Linda Remsted er det vigtigt, at farmakonomerne ikke bliver så pressede, at det går ud over kvaliteten i medicineringen.

Eva Johannessen er glad for farmakonomernes indsats især ved udskrivelser og medicinafstemning, men hun indrømmer, at hvis hun selv kunne vælge, ville hun hellere stå for helhedspleje af færre patienter. Og så er det i sidste ende et ressourcespørgsmål, som hver enkelt afdeling skal overveje, hvordan de bruger de økonomiske midler, de har til rådighed.​

​På Endokrinologisk Afsnit 222 har de et fast team af farmakonomer tilknyttet, og det har også sine fordele. ​Sygeplejerske Eva Johannes​sen fremhæver bl.a. det positive i at få andre øjne på både medicin og patient.
”Og så styrker det det tværfaglige samarbejde, at vi kommer til at kende vores samarbejdspartnere så godt, når de er en del af afdelingen,” siger Eva Johannessen.Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor