Sygeplejeforskningen vinder frem på Amager og Hvidovre Hospital

Sygeplejerskerne begynder at gøre sig bemærkede inden for den akademiske verden. Der kommer flere og flere yngre sygeplejeforskere, både inden for faget generelt, og på Amager og Hvidovre Hospital.

For mange er sundhedsfaglig forskning noget, man forbinder med læger. 

Men sygeplejerskerne trækker i stigende grad i forskerkitlen og bidrager med viden og værktøjer, der skal udvikle den daglige klinik. 

”På Amager og Hvidovre Hospital har vi nu ikke blot en professor og en forskningsfaglig leder, vi har også mange dedikerede yngre forskere fra en lang række specialer,” siger vicedirektør Tina Holm Nielsen, der selv er uddannet sygeplejerske og i dag vicedirektør med stor interesse i at løfte forskningen inden for de mellemlange videregående uddannelser. 

I denne artikel kan du møde to af disse unge forskere. 

Ene sygeplejerske i lægepræget forskningsmiljø

Malene Barfod O'Connell fra Gastroenheden er den eneste ph.d.-studerende sygeplejerske i sit afsnit og sidder på kontor med 10 ph.d.-studerende læger. Formålet med hendes projekt er at forebygge indlæggelser og øge livskvaliteten for personer med levercirrose. Det skal ske via et sygeplejespor i en ny klinik for denne gruppe udsatte patienter. Hun indsamler data på nye patienter og forsker også i opfølgning.  

”Min forskning er meget praksisnær og kan derfor ofte let overføres direkte til klinisk praksis. Det kan gøre det nemt at forklare den brede befolkning samt patienter og kolleger uden forskningsbaggrund om min forskning, siger Malene Barfod O'Connell.

Hun forklarer samtidig, at hun arbejder tæt sammen mine sine lægekollegaer og går meget ind for tværfaglig forskning.

”Min nærmeste vejleder og samarbejdspartner er læge, og en stor inspiration og mentor for mig,” fortæller Malene Barfod O’Connell. 


Evidens frem for erfaring

Som forsker med baggrund som sygeplejerske møder man spørgsmålet, om der ikke er mere brug for ’varme hænder’ end for ’kolde hænder’. Spørgsmålet anfægter dog ikke Malene Barfod O'Connell. 

”Der er også brug for, at vi anvender den korrekte behandling og pleje. At vi arbejder evidensbaseret frem for rent erfaringsbaseret. Jeg stræber efter at lave forskning, hvor den kliniske implementering er tænkt ind,” lyder hendes svar.
 
Malene Barfod blev i foråret udnævnt som ’Rising Star’ af et europæisk forbund blandt sygeplejersker inden for leverforskning og udvikling. Hun kan dog gå med følelsen af at hun skal bane sin egen vej som forsker med sygeplejerskebaggrund.
 
”Vi skal huske vores fag og vores baggrund, og huske på at vi kan bidrage med noget andet inden for forskningen end fx forskere med lægebaggrund. Jeg er stolt af at være sygeplejerske,” siger hun. 

Et levende fag i rivende udvikling

Omtrent 200 meter fra Gastroenheden, i Hjertemedicinsk Ambulatorium, forsker ph.d.-studerende Stine Maria Rosenstrøm. Hun afprøver et projekt med familiesygepleje hos patienter med hjerteflimmer og deres familier. Forskningsprojektet er baseret på dels kvalitative interviews med patienter og deres familiemedlemmer og spørgeskemaer før og efter en familie-fokuseret sygeplejerskeinterventionen. 


”Det er kvalitativ forskning og meget komplekst i forhold til, at man snakker med meget forskellige mennesker og skal forholde sig til deres livsverden. Det kræver systematik, tålmodighed og nysgerrighed at forske. Sygeplejefaglig forskning er en måde at forholde sig kritisk til faget og at få  ny viden frem ,” siger Stine Maria Rosenstrøm. De kompetencer, man opnår som forsker, kan også komme en afdeling til gode, da man som forsker også lærer fx proceshåndtering, litteratursøgning og analyse af komplekse problemstillinger, påpeger hun.  

”Det kan sætte hospitalet på forskningens landkort, at vi prioriterer forskning i sygeplejen, som det sker lige nu,” siger Stine Maria Rosenstrøm. 

”Det er også efterspurgt blandt unge sygeplejersker. Hvidovre Hospital er et et godt sted at bedrive forskning. Der er højt til loftet og meget frihed under ansvar. Og med en ny forskningsfaglig leder og ny professor har vi fået en endnu bedre grobund for den videre udvikling.”

Der afholdes sygeplejesymposium på AHH d. 9. december, hvor der bl.a. vil være fokus på forskning

Redaktør