Svar på antistoftest er på vej

​Har du undret dig over den lange svartid på analyserne af antistoftesten? Nu er svaret lige på trapperne. Få forklaringen på forsinkelsen her.

Vent...

Senest den 20. september vil alle, der har deltaget i det regionale tilbud om medarbejderscreening for antistoffer mod coronavirus få svar på blodprøveanalysen af den antistoftest, som blev gennemført i begyndelsen af juni.

30.000 prøver 

Svaret skulle efter planen foreligge efter maks. 30 dage, men sådan er det som bekendt ikke gået. Tværtimod har man på sundhed.dk kunne aflæse sit svar som inkonklusivt.

"Vi har fået rigtig god hjælp fra Statens Serum Institut til at analyse blodprøverne, men deres system er ikke helt gearet til at håndtere, at der kommer så mange tusind prøver ind på én gang. Det er indbygget i systemet, at der skal foreligge svar inden for en bestemt tidsperiode, ellers bliver prøverne besvaret som inkonklusive, og det er det, der er sket her. Det betyder, at alle ca. 30.000 prøver skal gennemgås igen, inden det rette svar kan sendes ud".

Det fortæller forskningschef og professor Ove Andersen, som sammen med professor Thomas Benfield er Amager og Hvidovre Hospitals lokale projektledere i screeningsgruppen.   

Svarene fra 1. runde af antistoftesten i april var også forsinkede, men af lidt andre tekniske årsager: 

"Normalt analyseres den type prøver automatisk, men fordi nogle af prøverne havde håndskrevne labels, skulle alle prøverne analyseres manuelt. Derfor tog det længere tid", siger Ove Andersen.

Runde 3 kører 5.-7. oktober

Nu håber begge projektledere, at analysesvarene kommer til at glide lettere i 3. og sidste runde af antistoftesten. Den er planlagt til at køre den 5.-7. oktober, og inkluderer ud over quicktesten og laboratorietesten også lidt nye spørgsmål i den frivillige spørgeskemaundersøgelse.

"Vi spørger medarbejderne om de har oplevet eller frygter senfølger efter smitte, og om de er bekymrede for at blive smittet, mens de er på arbejde. Det er vigtigt for os at vide, for at lære noget om omfanget af senfølger. Samtidig vil vi gerne vejlede direktionerne om, hvor der kan være bekymringer for at blive smittet", siger professor Thomas Benfield.

Læs mere om medarbejderscreeningen.  

Resultaterne fra 1. runde af medarbejderscreeningen er publiceret i en artikel i the Lancet, læs artiklen her. 

Eller læs den regionale artikel om undersøgelsen her.  

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor