Sundhedsplatformen – nyt IT-system på Amager og Hvidovre Hospital

Frem mod 2018 indfører alle hospitaler i Region Hovedstaden og Region Sjælland det store nye it-system Sundhedsplatformen, som både patienter og personale får adgang til. Den 18. marts er det blevet Amager og Hvidovre Hospitals tur til at tage det nye system i brug.

Sundhedsplatformen erstatter op mod 30 eksisterende IT-systemer og skal øge kvaliteten, sikkerheden og sammenhængen i behandlingen. Der er tale om en fælles, elektronisk patientjournal for 44.000 ansatte og 2,5 mio. borgere.

Bedre overblik – på tværs af afdelinger, hospitaler og regioner

Sundhedsplatformen samler patientoplysninger ét sted. Det giver personalet et bedre overblik over patientforløb og undersøgelser – på tværs af afdelinger, hospitaler og regioner. Derudover får personalet bedre støtte til at diagnosticere og planlægge behandlingen. Alt sammen til gavn for patienten, fordi det øger både kvaliteten og patientsikkerheden.

Mindst mulig påvirkning af dit forløb

Personalet har gennemgået grundig oplæring i det nye it-system, men Sundhedsplatformen er kompleks og en helt ny måde at arbejde på. Patienterne skal helst mærke mindst muligt til overgangen til det nye system, men der vil kunne opstå forsinkelser, ventetid eller tekniske problemer, når personalet skal lærer det nye system at kende.

 

Derfor kan det måske blive nødvendigt at behandle nogle patienter på et andet hospital end først planlagt, men hospitalerne hjælper hinanden, og det er med til at sikre, at patienter med akutte behandlingsbehov altid bliver behandlet med det samme.

Hvorfor en Sundhedsplatform?

Sundhedsplatformen skal imødekomme fremtidens krav til en mere sammenhængende sundhedssektor.

Der er flere grunde til, at der sker en opdatering af it på sundhedsområdet netop nu. Dels er der aktuelle behov, som skal dækkes, og dels er der et ønske om at imødekomme fremtidens krav til en mere sammenhængende og effektiv sundhedssektor.

 

Sundhedsplatformen er derfor en investering i fremtidens sundhedsvæsen og et værktøj til understøttelse af den nationale dagsorden om øget digitalisering af sundhedsvæsnet.

 

Læs mere om Sundhedsplatformen: https://www.regionh.dk/sundhedsplatform/om-sundhedsplatformen/Sider/default.aspx


Redaktør