​​

Sterilassistent: "Det er fascinerende at se de nye robotter"

​​De næste måneder skal en række sterilassistenter fra Hvidovre Hospitals lokale sterilcentral på skolebænken i den nye regionale sterilcentral. Det skaber tryghed og giver ro i maven.

Når Hvidovre Hospital i efteråret 2022 overgår til at få kirurgiske instrumenter fra den fælles regionale sterilcentral, rykker alle hospitalets sterilassistenter til Herlev Hospital, hvor den ene af regionens to regionale sterilcentraler ligger.

"Jeg er netop kommet tilbage fra et 13 dages kursus ude i den nye regionale sterilcentral på Rigshospitalet. Og hvor var det godt. Det var så dejligt at komme ud og se, hvad det er, vi skal arbejde i, når vi om et år skal flytte ud i den nye regionale sterilcentral. Godt nok rykker vi til Herlev Hospital og ikke Rigshospitalet, men de to regionale sterilcentraler ligner hinanden," siger Tinne Søndergaard Sørensen, der er sterilassistent i hospitalets nuværende lokale sterilcentral.

Tinne Søndergaard Sørensen har sammen med Lisa Thornlei, der også er sterilassistent i den lokale sterilcentral, lige afsluttet et sterilassistentkursus i den regionale sterilcentral. Her blev der dykket ned i principperne for genbehandling af sterilvarer og demonstreret, hvordan de nye robotter og maskiner fungerer.


Tinne Søndergaard Sørensen og Lisa Thornlei scanner sterilvarer i den nuværende lokale sterilcentral

Ingen tunge løft og trælse drej

Den regionale sterilcentral på Herlev Hospital er langt mere højteknologisk end hospitalets lokale sterilcentral. Her kører robotter rundt med kirurgiske instrumenter, og maskiner løfter bakker for sterilassistenterne.

"I den nye regionale sterilcentral erstattes mange manuelle processer med robotteknologi. Det betyder, at den nye måde sterilassistenterne skal arbejde på, er mere skånsom for kroppen," forklarer Dorrit Raaschou, som er afdelingssygeplejerske og daglig leder af sterilcentralen på Hvidovre Hospital.

De moderne og automatiserede rammer forbedrer arbejdsmiljøet for sterilassistenterne.

"Det er virkelig godt, at der bliver taget højde for, hvordan arbejdsforholdene er for os. Og der er ingen tvivl om, at det bliver langt bedre i den nye regionale sterilcentral. Der er f.eks. færre tunge løft og vi skal dreje langt mindre med håndleddene," fortæller Lisa Thornlei.


Tinne Søndergaard Sørensen og Lisa Thornlei tømmer opvaskemaskinen i den nuværende lokale sterilcentral

Tryghed og ro i maven

Det er vigtigt for Dorrit Raaschou, at sterilassistenterne i hospitalets lokale sterilcentral føler sig godt klædt på til at rykke over i den nye regionale sterilcentral på Herlev Hospital. Derfor skal en række sterilassistenter, ligesom Tinne Søndergaard Sørensen og Lisa Thornlei, over de næste måneder på kursus i den regionale sterilcentral på Rigshospitalet.

"Det har været så godt at komme ud i den nye regionale sterilcentral. Det har givet en hel anden forståelse for, hvad det er, vi skal rykke over i. En forståelse, der både gør det mere trygt at skulle flytte og giver ro i maven, når vi snakker om, hvordan vi skal arbejde i det nye," siger Tinne Søndergaard Sørensen.

Pas på, der kommer en robot!

"Det er virkelig fascinerende at se de nye robotter. Jeg stod bare og stirrede på dem og tænkte wauw," forklarer Lisa Thornlei og fortsætter:

"Lige pludselig kom der en robot kørende, som talte til os. Det var virkelig sjovt."

Udover at give sterilassistenterne en dybere viden om genbehandling af kirurgiske instrumenter og en forståelse for, hvordan de nye robotter og maskiner fungerer, er sterilassistentkurset også med til at udvikle et fælles fagsprog, der ifølge Dorrit Raaschou giver en stærkere flok, der fagligt kan udfordre hinanden.

"Det har været så godt at være afsted. Jeg har virkelig fået meget med hjem," siger Tinne Søndergaard Sørensen, hvortil Lisa Thornlei tilføjer:

"Ja, de næste, som skal afsted, kan godt glæde sig."

De næste sterilassistenter skal på kursus i november.

Redaktør