Største bevilling til forskning i sygepleje på AHH

​​Novo Nordisk Fonden har tildelt Professor Anne Brødsgaard 7,5 mio. kr. til hendes forskning i familiefokuseret pleje med fokus på tilknytning mellem far og for tidligt født barn.

Vent...

Anne Brødsgaard, der tiltrådte som professor i sygepleje for et år siden, har netop modtaget den største bevilling øremærket forskning i sygepleje. Bevillingen på 7,5 mio. kr. kommer fra Novo Nordisk Fonden. Med den vil Anne Brødsgaard og hendes forskerteam gå i dybden med programmet: ”Styrkelse af førstegangsfædres engagement i det tidlige forældreskab, når de får et for tidligt født barn”.

Samtidsrelevant forskning

For knap en måned siden d. 2. august 2022 blev 11 ugers øremærket barsel en rettighed for alle fædre. Egmont Rapporten, som hvert år stiller skarpt på særlige udfordringer for børn og unge, handlede i år om ”Mere barsel til far – til gavn for barnet”, og på mange måder understøtter rapportens argumenter Anne Brødsgaards forskning, selvom hendes forskningsområde er snævret ind til at fokusere på en særlig gruppe fædre.

”Vi fokuserer på førstegangsfædre til for tidligt fødte børn og på at styrke deres selvtillid ved at involvere, dele viden og guide dem til at forstå deres barns følelsesmæssige, ernæringsmæssige og udviklingsmæssige behov,” forklarer Anne Brødsgaard om den overordnede ambition i forskningsprogrammet.

Programmet arbejder med to målgrupper for undersøgelsen: Førstegangsfædre til for tidligt fødte børn og sundhedsprofessionelle, der arbejder med familier i primær og sekundær sundhedssektor.

Far skal involveres meget mere

Der er flere argumenter for at styrke farrollen. Blandt andet at faren er en lige så vigtig omsorgsperson for det for tidligt fødte barn som moren, og at faren på samme måde kan udgøre en tryg base for tilknytning for barnet. Men det kræver en indsats fra de sundhedsprofessionelle, forklarer Anne Brødsgaard:

”Farens relation og samspil med det tidligt fødte, umodne, signalsvage og sårbare barn får stor betydning for dets evne til at indgå i relationer og kommunikere resten af livet. Det er vigtigt, at vi som sundhedsprofessionelle møder faren med respekt og ligeværdighed, deler viden og guider, giver balanceret ansvar og indgår partnerskab med ham om ham, barnet og familien,” siger hun og tilføjer, at fædre efterspørger mere støtte, information og praktiske råd i forhold til at tage sig af deres nyfødte og til at kunne støtte op om amningen.

Familien som omdrejningspunkt

Forskningsprogrammet om førstegangsfædre hører til dét af de fem indsatsområder i forskning i sygepleje, som er familiecentreret.  

”Familien er den mest nærliggende og magtfulde kontekst for udvikling, fremme eller forstyrrelse af et individs helbred og sundhed gennem hele livet og i særdeleshed for det tidligt fødte barn. Er der én i familien som ikke har det godt, påvirker det hele familien negativt og omvendt,” siger Anne Brødsgaard og fortæller, at selvom vi som sundhedsprofessionelle arbejder med et familiefokuseret blik, så viser erfaring og forskning alligevel, at vi kan blive endnu bedre til at styrke førstegangsfædrene i deres forældreskab ud fra deres behov.

”Det er vigtigt at anerkende dem på lige fod med mødrene, så de ikke føler sig på sidelinjen,” siger hun.  ​

​Om forskningsprogrammet​​

Forskningsgruppen ”Child, Maternal and Family Health Care ” får de 7,5 mio kroner til programmet: Styrkelse af førstegangsfædres engagement i det tidlige forældreskab, når de får et for tidligt født barn.

12 afdelinger (primært neonatal, men også enkelte barselsafdelinger) fordelt på syv hospitaler i alle fem regioner i Danmark er interesseret i at deltage i projektet. ​

​​​​​​​​Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor