Smittestop-appen: Hvad gør du, hvis du får en besked?

​​Betragtes du som nær kontakt til en COVID-smittet, du har været i kontakt med her på hospitalet? Eller i toget? Se her, hvad du gør, hvis du får en besked fra Smittestop-app'en.

​Mange ansatte på hospitalerne har ligesom øvrige borgere downloadet sundhedsmyndighedernes Smittestop-app. Via appen bliver du orienteret, hvis du har været i nærheden af en, der er smittet med COVID-19.

Kriseledelsen i Region Hovedstaden har for nylig drøftet og besluttet, hvordan medarbejdere på hospitalerne bør forholde sig, hvis de får en notifikation fra Smittestop-app'en, som kan have relation til hospitalet eller offentlig transport.

Med andre ord: Hvornår betragtes du som nær kontakt til en smittet, og hvornår gør du ikke?

Du er ikke nær kontakt:

  • Hvis det vurderes, at smittenotifikationen har relation til arbejdet på hospitalet eller offentlig transport, vil du som medarbejder på hospitalet ikke blive betragtet som nær kontakt pga. de nye maskekrav
    • Du kan fortsat møde på arbejde, men skal testes samme dag, dag 4 og dag 6.

Du er mulig nær kontakt:

  • Hvis det vurderes, at smittenotifikationen stammer fra en social begivenhed udenfor hospitalet, som du har deltaget i, afklarer du og din leder, om du skal betragtes som nær kontakt:
    • Hvis du betragtes som nær kontakt, skal du hjemsendes i selvisolation. Du skal testes samme dag, dag 4 og dag 6. Hvis test dag 4 er negativ, kan du møde på arbejde igen, men skal stadig testes dag 6.

Slå evt. app'en eller Bluetooth fra, mens du er på arbejde:

Hvis du har din telefon i lommen, mens du arbejder med COVID-19 patienter, vil du kunne modtage smittenotifikationer - hvis patienterne også har downloadet app'en og registrerer sig som smittet i den. 

Derfor kan det være en fordel at slå Smittestop-app'en fra, mens du er på arbejde, så app'en ikke registrerer din kontakt med COVID-19 patienter. Du kan også blot slå Bluetooth fra på telefonen, mens du er på arbejde.

Se mere om smittestop-app'en.

Redaktør