Simple tests afslører de svageste ældre patienter

​Op og ned i en stol efterfulgt af en kort gåtur. Det er alt, der skal til for at afsløre hvilke ældre patienter, der har lav funktionsevne efter en indlæggelse. Det viser ny forskning fra Hvidovre Hospital. ​

Et akut sygdomsforløb efterfulgt af en indlæggelse med fire-fem dage i sengen kan tære på kræfterne og på musklerne hos alle. Men hos ældre patienter kan dagene som sengeliggende sætte særligt alvorlige spor.

”Hos den ældre patientgruppe kan der meget hurtigt ske et markant tab af funktionsevne efter et akut sygdomsforløb. Fx kan en mindre infektion, som fører til hospitalsindlæggelse,​ få den konsekvens, at de ikke længere kan gå ned og købe ind eller selv gå i bad, når de kommer hjem igen. Simpelthen fordi de  har mistet for meget muskelmasse og deres kondition er blevet forringet. Og hvis de først bliver immobile, ryger de let ind i en ond cirkel, hvor de får det værre og værre og skal bruge mere og mere hjælp,” fortæller forsker Christine Bodilsen fra Klinisk Forskningscenter på Hvidovre Hospital.

Simple øvelser identificerer risiko

Forskeren har derfor sat sig for at finde en måde at identificere, hvilke ældre patienter, der er i særlig risiko for at få lav funktionsevne efter en indlæggelse, og hvilke der er stærke nok til at klare sig igennem. To simple øvelser kan give svaret.

”Vi har testet 369 ældre patienter, som er kommet ind på Akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital. På den måde har vi fundet frem til, at to simple øvelser med ret stor sikkerhed kan afsløre hvilke patienter, som har lav funktionsevne en måned efter, de er udskrevet fra hospitalet. Det drejer sig i al sin enkelhed om, at vi beder patienten sætte sig i en stol og rejse sig igen med armene krydset foran brystet. Derefter beder vi dem gå en kort tur, hvor vi måler deres ganghastighed,” siger Christine Bodilsen og forklarer, at øvelserne bl.a. afspejler den ældres muskelstyrke i benene, som hænger tæt sammen med, om patienterne fx kan gå på trapper, komme ud af sengen osv.

”Det er altså nemt at vurdere, hvorvidt patienterne har risiko for at have lav funktionsevne efter udskrivelse og dermed er i risiko for at blive afhængige af hjælp i daglige aktiviteter. Det er vigtig viden, som vi bør reagere på her på hospitalet. Det nytter jo ikke noget, at vi fx behandler en infektion, hvis patienten derefter får en række andre problemer, som følge af det akutte sygdomsforløb – så er vi jo lige vidt. Vi skal tænke ud over den lidelse, de kommer ind med,” siger Christine Bodilsen.

Næste skridt

Hun mener, at resultaterne fra forskningsprojektet nu skal bringes i spil – både internt på hospitalet, men også i samarbejdet mellem hospitalet og kommunen.  

”Vi skal være mere opmærksomme på, om de ældre patienter er i risiko for at have lav funktionsevne efter en udskrivelse og i så fald prøve at reducere yderligere tab af funktionsevne. På hospitalet kan vi rette ekstra fokus mod de svageste patienter, som skal hurtigt i gang med mobilisering og genoptræning, allerede mens de er på hospitalet. Efter udskrivelsen kan vi fx se på, om de ældre patienter har brug for ekstra hjælpemidler, som en stok, eller genoptræning hos en fysioterapeut i kommunen. Den viden kan vi give videre til kommunen, så den rette hjælp er klar, når patienten kommer hjem,” forklarer Christine Bodilsen, som ser store fremtidsperspektiver i den viden projektet har genereret.

”Der kommer flere og flere ældre patienter i fremtiden, som fejler flere og flere forskellige sygdomme, så der er meget at hente – både økonomisk og menneskeligt – hvis man kan undgå, at de mister funktionsevner efter et akut sygdomsforløb og en indlæggelse. Næste skridt bliver at finde ud af, hvordan vi bedst bruger vores nye viden og forebygger at de svageste patienter bliver svagere,” forklarer hun.FAKTA om projektet:

Projektet blev gennemført af OPTIMED på Hvidovre Hospital ved at 369 ældre patienter indlagt i Akutmodtagelsen fik vurderet deres evne til at gå 4 meter samt rejse sig fra en stol uden brug af armene. Patienterne blev 30 dage efter udskrivelse besøgt i deres eget hjem, hvor man målte deres funktionsevne og sammenholdt denne med den indledende score på de to fysiske tests. Patienterne var alle ældre over 65 år indlagt med akut ikke-livstruende medicinsk sygdom via Akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital. Patienter med svær sygdom, herunder intensive patienter eller patienter med cancer blev ekskluderet.

Redaktør