Sikker overgang fra patient til borger

​​Ingen patienter eller borgere skal blive tabt mellem to stole. Det skal en nyoprettet stilling – som bygger bro mellem kommunen og hospitalet i Hvidovre – være med til at sikre.


Forsknings- og udviklingsterapeut Lise Kronborg. Foto: Erik Cheng. 


Får kommunen de rette oplysninger med fra hospitalet, når pateinterne bliver udskrevet? Er der tilstrækkelig hjælp til borgerne i hjemmet efter udskrivelsen? Hvordan sørger man bedst for, at borgerne får lavet deres fysioterapeutiske øvelser? Det var vanskelige spørgsmål som disse, der fik Hvidovre Hospital og Hvidovre Kommune til at starte et samarbejde om at gøre overgangene fra "patient" til "borger" bedre.

Et svært område
Overgange er nemlig et område, som typisk kan volde problemer, for der er mange ting at holde styr på i skiftet mellem hospital og kommune.

Derfor har hospitalet og kommunen i Hvidovre nu prøvet noget helt nyt. De har sammen ansat forsknings- og udviklingsterapeut, Lise Kronborg, som skal agere bindeled mellem hospital og kommune.

"Mit job går blandt andet ud på at finde de steder, hvor der kan ske fejl og misforståelser i overgangene mellem hospital og kommune. Det kan fx være i kommunikationen eller i brugen af de forskellige it-systemer. Jeg skal være med til at sikre, at borgerne kommer de rigtige steder hen og får den rette hjælp hurtigere," forklarer Lise Kronborg og suppleres af Mette Riegels, som er Sundheds- og Ældrechef i Hvidovre Kommune:

"Vi har sammen med hospitalet en ambition om at få skabt det bedste forløb for borgeren, fra indlæggelse på hospitalet og til genoptræningsforløbet er afsluttet i kommunen. Med den fælles forsknings- og udviklingsterapeut har vi og Klinisk Forskningscenter på Hvidovre Hospital skabt mulighed for at udvikle det samlede patientforløb i fællesskab, så vi med samme tilgang kan se på, hvordan vi gør tingene i dag – og ikke mindst, hvordan vi fremover kan gøre det endnu bedre for borgerne," siger hun.

Både træsko og træningstøj

Lise Kronborg fortæller, at behovet hendes nye funktion kun er blevet større og større de seneste år i takt med at presset på sundhedsvæsenet stiger.

"Indlæggelserne bliver kortere og kortere, og der bliver derfor mindre tid til at planlægge patienternes forløb efter indlæggelse. Derfor er det ekstra vigtigt, at vi får lavet en god overlevering, hvor både kommune og borger ved, hvad der skal ske og hvorfor," siger hun.

Lise Kronborgs arbejde består derfor blandt andet i at kigge nøje på planerne for de enkelte pateinter og følge deres forløb, for at se om der er noget, der kan gøres anderledes eller bedre. Og

arbejdet foregår ikke bag et skrivebord - tværtimod. Lise Kronborg er med hele vejen, helt derude hvor det sker.

"Jeg har både uniform og træningstøjet på i mit arbejde. Jeg er nødt til at være med hele vejen – både på hospitalet, til genoptræning og i hjemmet. Jeg skal ud der, hvor patienterne og borgerne er. Det handler jo om at give patienterne det bedst mulige forløb, og derfor er vi også nødt til at lytte til patienterne og deres behov," siger hun.

Men det er ikke kun praktisk.

En anden vigtig del af Lise Kronborgs arbejde er at lave forsknings- og udviklingsprojekter, som kan være med til at skabe bedre forløb for patienterne og bedre løsninger i samarbejdet mellem hospital og kommune. Og både på hospitalet og hos Hvidovre Kommune er der store forventninger til det nye styrkede samarbejde.

"Det er min klare opfattelse, at der i forvejen bliver gjort rigtig meget både på hospitalet og hos os i den kommunale genoptræning. Men nu er vi gået sammen om ansættelsen af en dygtig medarbejder, der skal være med til at skabe den sammenhæng, som vi godt ved, vi nogle gange mangler. Resultatet skulle gerne blive, at de borgere, der skal fra hospital og i kommunal genoptræning, fremover får et endnu bedre forløb," siger Mette Riegels.


Redaktør