Roadshow: Hospitalslæger underviser praktiserende læger

​​De praktiserende læger skal overtage en større del af KOL- og diabetes 2-patienterne fra hospitalerne. Derfor tager overlæger fra Hvidovre Hospital rundt og underviser praktiserende læger i de to sygdomme. 

Vent...

"Ole er 73 år og har haft type 2 diabetes i tre år. Han cykler og går tur med hunden hver dag og ryger et stop pibetobak dagligt. Hvilken behandling vil du anbefale?".

Intense diskussioner om behandlingen af patienten Ole breder sig i den lille træningssal på Hvidovre Kommunes sundhedscenter. Her er ca. 40 praktiserende læger og klinikpersonale samlet for at få undervisning af hospitalslæger i netop behandling af diabetes 2 og KOL. De har behov for de sidste nye retningslinjer, fordi de skal overtage behandlingen af mange KOL- og diabetes 2-patienter fra hospitalerne.

"Nogle praktiserende læger har mange børneundersøgelser, men ikke så mange patienter med kroniske sygdomme. Andre har det lige omvendt. Deres viden på området kan altså variere meget. Samtidig er der sket meget nyt i forhold til behandling af KOL og diabetes 2, ikke mindst det sidste år, så de fleste læger har brug for sidste nye viden for at kunne klare opgaven," siger praksiskonsulent for Amager og Hvidovre Hospital, Lars Rytter.

Lægerne har brug for den viden

Sammen med overlæge på Endokrinologisk Afdeling på Hvidovre Hospital, Ole Snorgaard, har han derfor skruet en række roadshows sammen for de praktiserende læger i Amager og Hvidovre Hospitals optageområde. Her bliver lægerne klædt på til behandling af diabetes 2 og KOL og repræsentanter fra kommunerne fortæller om kommunernes tilbud til patienterne ligesom en medicinkonsulent giver sidste nyt om lægemidlerne på områderne.

"Det her er jo en lang proces, og vores roadshows er blot første del af at optimere lægernes viden. Jeg har arbejdet med lægepraksis i mange år, og jeg har aldrig mødt så stor interesse, fordi det er et område, der er rigtigt stort fokus på lige nu," fortæller overlæge Ole Snorgaard.

Et nej med en plan

Når han ikke er på roadshow, tager han ofte telefonen på den dertil oprettede hotline-telefon, de praktiserende læger kan ringe til og få rådgivning om behandling af diabetes 2-patienter. Der findes et tilsvarende nummer på KOL-området. 

"Når lægerne ikke bare kan henvise til hospitalerne som før, så får de brug for faglig rådgivning og sparring. Samtidig afviser vi ikke bare en henvisning og lader lægerne sejle deres egen sø. Det kan godt være, vi siger nej til at tage patienten, men så bliver det et nej med forslag til behandling af patienten," fortæller Ole Snorgaard. Hotlinen åbnede den 1. november 2018, og allerede nu henvises 40 procent færre patienter med diabetes 2 til hospitalet.

Hotline-telefon for lægerne fungerer godt

Praktiserende læge i Hvidovre, Annette Kjærsgård, som også er formand for Hvidovre Lægelaug, var med til roadshow og var meget glad for, at så mange af hendes kolleger dukkede op.

"Det var rart at møde vores kontaktpersoner på Hvidovre Hospital og høre deres tanker om samarbejdet. Jeg har været bekymret for, om de ville rådgive ordentligt i et konstruktivt samarbejde, men det er jeg ikke længere," fortæller Annette Kjærsgård, som selv har brugt den telefoniske diabetes-hotline flere gange.

"Det har fungeret rigtigt godt. Vi har brug for hotlinen, fordi behandlingen er meget individuel. Vi kan fx ikke altid bruge medicin-skemaerne, fordi nogen patienter syntes, medicinen er for dyr, og så må vi have et alternativ. Før ringede vi til den, der havde bagvagten på hospitalet, men nu er den læge, vi får fat i, helt fokuseret på den rådgivende funktion. Det betyder noget for den sparring, vi får," slutter Annette Kjærsgård.


Gruppe_oplægsholdere_3471_270x160.jpgPå billedet ses det hold af eksperter, der klædte Hvidovre Kommunes praktiserende læger på til opgaven: Bagerst fra venstre: praksiskonsulent Lars Rytter, overlæge på Lungemedicinsk Afdeling, Ejvind Frausing og overlæge på Endokrinologisk Afdeling, Ole Snorgaard. Forrest fra venstre: souschef i Sundhed og Forebyggelse , Jane Sannung og KOL-forløbskoordinator og fysioterapeut Jeanett Guldager Olsen – begge Hvidovre Kommune – og medicinkonsulent i Praktiserende Lægers Organisation, Frederik Tholstrup.

Hvad er det nye?

De praktiserende læger skal overtage en større del af behandlingen af KOL og diabetes 2 fra hospitalerne, fordi der i fremtiden kommer langt flere patienter med de sygdomme. Aftalen er en del af overenskomsten mellem Danske Regioner og De praktiserende Lægers Organisation (PLO).

Overenskomsten trådte i kraft den 1. januar 2018, og alle læger skulle være klar til at tage flere diabetes 2- og KOL-patienter fra 1. august 2018.

De syv roadshows:

Det første roadshow blev afholdt i oktober 2018, og det sidste foregår i april 2019. Roadshowet i Hvidovre Kommune var det femte af slagsen.

På roadshowet indleder praksiskonsulent Lars Rytter og lægger op til fire oplæg:

  • Nye samarbejdsformer og visitation af patienter med type 2 diabetes
  • Nye samarbejdsformer og visitation af patienter med KOL 
  • Kommunal rehabilitering til patienter – KOL og Type 2 diabetes samt afklarende samtale 
  • Kompetencetilbud fra Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden om lægemidler og tilbud om efteruddannelse via De Praktiserende Lægers Organisation

Roadshowsene er opbygget og planlagt af praksiskonsulent på Amager og Hvidovre Hospital Lars Rytter, overlæge på Endokrinologisk Afdeling, Hvidovre Hospital, Ole Snorgaard, og specialkonsulent i Patientforløb på Amager og Hvidovre Hospital, Maj-Britt Fogelstrøm. Copenhagen Diabetes Center har finansieret de syv roadshows.

Kriterier for visitation:

De nye kriterier for visitation af KOL- og diabetes2-patienter bliver tilgængelige på sundhed.dk i løbet af foråret 2019.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor