Professor Kristian Thorborg har over 17.000 følgere

​Med sociale medier kommer forskere tættere på hinanden på tværs af landegrænser og det er muligt at sætte sin egen dagsorden, oplever han.

Vent...

Artiklen tager 3 minutter at læse

Tilgængelighed, gennemsigtighed og selvbestemmelse er for Kristian Thorborg nogle af de kvaliteter, der kendetegner sociale medier. 

”Man kan gøre sin viden hurtigere tilgængelig og skabe en dialog, som alle kan deltage i og lære af,” forklarer professoren, der forsker i idrætsmedicin og fysioterapi på Ortopædkirurgisk Afdeling.

Hvidovre-professoren har over 17.000 følgere på Twitter og er lige blevet placeret nummer 11 på det såkaldte Twi Li Index. Det er en opgørelse lavet i Danmark af medieforskeren Mike Young. Ved hjælp af en algoritme viser indekset, hvilke danske forskere der når bredt ud på især Twitter og LinkedIn – de mest egnede sociale medier, når det kommer til forskning. Den bredt eksponerede psykolog og forfatter Svend Brinkmann ligger nummer 1. Kun 10 pladser herunder finder man AHH-professoren, der i øvrigt har en 3.-plads blandt forskere med tilknytning til Københavns Universitet. 

”Twitter bruger jeg meget til en international udveksling om min forskning, den er ikke så brugt i Danmark. På LinkedIn når jeg i højere grad ud til det danske publikum,” siger Kristian Thorborg, der har 2000 følgere på LInkedIn.

Sin egen redaktør

Kristian Thorborg holder af sociale medier, fordi han her kan fremlægge sin viden uden om journalister, der jager en bestemt vinkel. Man kan have faglige dialoger med ansete spillere i det store udland via Twitter. Undertiden kan der endda opstå ny forskning af dialogen og diskussionen på de sociale medier. 

”Som forsker kan jeg nå ud med mit eget budskab,” siger Kristian Thorborg, der ikke længere interesser sig synderligt for at blive omtalt i de traditionelle avismedier og lignende. Han påpeger også, at man som forsker kan møde kritik og heftig debat fra både forskerkolleger og klinikere, når man løfter sin stemme på eksempelvis Twitter. 

”Det er måske ikke alle, der kan lide, at den slags debatter ligger offentligt tilgængeligt,” siger han. Omvendt minder Kristian Thorborg om, at det korte og koncise svar på et kritisk spørgsmål også er en kunstart, der er relevant at træne på op til konferencer og andre faglige møder.


Der kan opstå faglige dialoger med forskere i udlandet via Twitter, hvis logo forestiller en pippende fugl. 

Nye måleværdier i spil

Normalt måler man en forskers indflydelse på antal udgivelser og hvor meget, andre forskere citerer ham eller hende. Nye værktøjer til at måle en forskers rækkevidde tager højde for sociale medier, hvor deling, kommentarer og visninger tilsammen udmøntes i en værdi. Det gælder fx med den såkaldte Altmetric-score. Samtidig med at sociale medier vinder indpas, bliver hele forskningsprocessen også mere gennemsigtig. Som man også har set under coronakrisen bliver det i stigende grad muligt at lægge sine forskningsresultater på nettet til offentlig granskning og diskussion blandt kolleger og andre interesserede. 

”Den ældre generation har nok stadig lidt svært ved den åbenhed og det indblik, som der nu er muligt i den videnskabelige debat. Omvendt oplever jeg her på AHH, at alle tager åbent imod det” siger Kristian Thorborg om de nye vinde, der blæser.
 


Nye værktøjer til at måle en forskers rækkevidde tager højde for sociale medier, hvor deling, kommentarer og visninger tilsammen udmøntes i en værdi. Det gælder fx med den såkaldte Altmetric-score, der er grafisk udformet som en slags donut.

Det gamle har stadig værdi

Det at måle citationer og publikationer skal ikke droppes, understreger professoren. Begreber fra forskningsverden som ’H-indeks’ og ’Journal Impact Factor’ skal ikke lægges i graven. I stedet skal de forskellige måleværktøjer supplere hinanden.

”De nye algoritmer og scores kan hjælpe unge forskere med at få indsigt i en eventuel øjeblikkelig gennemslagskraft. De traditionelle måleværktøjer er meget længere om at måle, om din forskning når ud,” siger Kristian Thorborg. 

Professoren er beskeden, når man beder ham forholde sig til den flotte 11.-plads på Twi Li Index. 

”Jeg er en ’early mover’, det er det hele, ” siger Kristian Thorborg. ”Men det er superglædeligt, også at vi som fysioterapeuter kan skabe noget synlighed omkring vores forskningsområde,” siger den sportsglade professor med de 17.000 følgere.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor