Prøver fra patienter smidt ud ved en fejl

​​Størstedelen af prøverne kan tages igen. De øvrige patienter følges tæt af deres læger på anbefaling fra Hvidovre Hospital.

​I slutningen af maj nåede prøver fra 233 patienter aldrig frem til Patologiafdelingen. Afdelingen satte gang i en efterlysning af prøverne, og det viste sig, at prøverne fejlagtigt var blevet opfattet som affald og smidt ud under rengøring i Postmodtagelsen.

"Prøverne er blevet bortskaffet som affald ved en menneskelig fejl, som jeg dybt beklager. Vi har endevendt hændelsen og indmeldt den som en UTH, og Patologiafdelingen har efterfølgende skabt et overblik over rekvireringen af prøverne og kontaktet de praktiserende læger og speciallæger med henblik på at tage hånd om patienterne," fortæller vicedirektør Kurt Stig Jensen.

Patienter følges tæt

De fleste prøver – 191 celleprøver – kan umiddelbart tages igen. Patienter, som har fået taget andre typer prøver, bør følges tæt af deres praktiserende læge eller speciallæger med henblik på at få foretaget nye prøver, hvis der igen viser sig forandringer. Det drejer sig blandt andet om prøver af hud eller gynækologiske prøver.

"Fælles for de patienter, hvis prøver ikke kan laves om, er, at de skal følges tæt af deres læge, og det er derfor, vi har kontaktet deres læger. Vi har nu talt med de fleste læger og har oplevet, at de har taget positivt imod vores henvendelse og handler på den i forhold til patienterne," fortæller Kurt Stig Jensen.

Modtagelsen af prøver lavet om

Efter hændelsen har Serviceafdelingen ændret den måde, hvorpå prøver modtages og opbevares i Postmodtagelsen. Tidligere blev de modtaget og opbevaret i poser på et affaldslignende stativ. Nu modtages og opbevares prøverne i plastikkasser.

Direktionssekretariatet har sendt en redegørelse om hændelsen til Region Hovedstaden, og Regionsrådet er blevet orienteret. Hændelsen er indmeldt som en utilsigtet hændelse, og der bliver foretaget en kerneårsagsanalyse.

Hændelsen har været omtalt på DR's forskellige kanaler, blandt andet i TV-Avisen og i Radioavisen. Sundhedspolitisk Tidsskrift har publiceret en artikel om hændelsen og har efterfølgende interviewet vicedirektør Kurt Stig Jensen. 

Læs artiklen fra Sundhedspolitisk Tidsskrift her.Redaktør