Prisvinder gør livet nemmere for patienter med stomi

​​Sygeplejepris: Sygeplejerske Kitt Bendtsen vinder for sit projekt, der hjælper stomiopererede godt i gang med livet med stomi.

For mange patienter, der er eller skal opereres og have stomi, er udsigten til at skulle have afføring i en pose på maven ikke rar. For andre er stomien en lettelse, efter at de i årevis har haft symptomer fra deres tarm og har skullet leve i nærheden af et toilet hele døgnet.

Men uanset tilgangen er patienterne enige om én ting: Det er en stor fordel at blive oplært i og forberedt på livet med stomi sammen med andre stomipatienter allerede, mens de er indlagt på hospitalet. 

Sygeplejerske Kitt Bendtsen fra kirurgisk colo-rektal sengeafsnit i Gastroenheden har derfor netop søsat Danmarks første gruppebaserede undervisningstilbud til stomi-opererede, mens de stadig er indlagte – og det har hun i dag vundet hospitalets nye sygeplejepris for.

I undervisningen bliver patienterne klædt på til at kunne mestre et liv med stomi rent praktisk og mentalt, når de bliver udskrevet. At undervisningen foregår i grupper, mens de er indlagt, skaber samtidig grobund for, at patienterne kan opbygge sociale netværk og dele deres tanker med andre i samme situation. 


En drøm, der går i opfyldelse

Kitt Bendtsen har været ansat i afsnittet siden 2010, og da hun tog en master i 2016, havde hendes afdelingssygeplejerske, Katja Balle, planer for hende.

"Katja går meget ind for udvikling, og hun har drømt om at udvikle sådan et tilbud i mere end 12 år. Jeg har været i afsnittet i otte år, så jeg kender patientgruppen rigtig godt, og det har været meget spændende at dykke mere ned i det," fortæller Kitt Bendtsen.

Hun har arbejdet tæt sammen med afsnittets stomisygeplejersker og de øvrige sygeplejersker. Samtidig har hun interviewet tidligere patienter, som var meget positive over for ideen om gruppeundervisning, inden man bliver udskrevet. 279 patienter gennemgik i 2017 en stomioperation på Hvidovre Hospital.

"Vi prøvede det af i en pilotfase, og for patienterne var det rart ikke at være "Palle alene i verden". Selv om de kan være alt mellem 20 og 90 år og har forskellige sygdomme, har de godt kunnet abstrahere fra det, fordi de har en fælles udfordring," fortæller Kitt Bendtsen.

En forandring i hverdagen

Hun har siden marts kunnet hellige sig projektet på fuld tid finansieret af bevillinger fra Gastroenheden og Trygfonden. Men hvordan har det været ikke at være en del af det daglige arbejde – og samtidig udvikle en ny måde at arbejde på for kollegerne?

"Jeg var nervøs for at komme til at savne patienterne, men har haft meget kontakt med dem via projektet. For kollegerne ændres faste rutiner, fordi undervisning af patienterne, mens de er indlagt, altid er foregået individuelt. Det kræver omstilling, men vi frigiver samtidig noget tid, når en gruppe patienter er til undervisning," fortæller Kitt Bendtsen.

Netop i denne uge, hvor hun får prisen, går projektet i drift, selv om den skriftlige evaluering ikke er helt færdig. "Vi har fået så mange positive tilkendegivelser fra patienterne, så det tør vi godt," smiler hun.


Om projektet:

Projektets mål er, at:
- Udvikle og afprøve et nyt gruppebaseret undervisningstilbud for stomipatienter under deres hospitalsindlæggelse, som kan blive et permanent tilbud i afdelingen.
- Sikre et højt sygeplejefagligt fokus på oplæringen af patienter i livet med stomi.
- Klæde patienterne tilstrækkeligt på til at kunne mestre et liv med stomi.
- Udarbejde en drejebog for de temaer, som undervisningen skal omhandle, der skal sikre ensartet indhold i de temaer, som der bliver undervist i.
- Skabe et forum, hvor indlagte stomipatienter har mulighed for at opbygge sociale netværk samt dele tanker og bekymringer med andre patienter, der er i samme situation.
- Frigive tid til andre sygeplejefaglige opgaver ved at samle de indlagte stomipatienter til fælles undervisningssessioner.

- Danne en grundigere og mere ensartet oplæring af stomipatienterne og således kvalitetssikre en del af stomioplæringen, idet undervisningen vil blive varetaget af lille antal sygeplejersker.       

Projektet er nu gået i drift, og evalueringsrapporten er færdig med udgangen af februar 2019.

Om stomi:

Ordet 'stomi' betyder munding eller mund. Ordet bruges normalt om en operativt skabt forbindelse (åbning) mellem et organ og huden, for eksempel tarmen og huden. Formålet med en stomi er at erstatte eller aflaste et sygt organ - for eksempel ved at lede afføringen ud, hvis endetarmen er bortopereret.
Kilde: netdoktor.dkRedaktør