​​​​

Patienttopmøde: Lyt til patienternes stemme

120 patientrepræsentanter og sundhedsfaglige fra hele landet samles onsdag den 15. november i Hvidovre. Her stiller de sammen skarpt på patienternes erfaringer og vigtigheden af, at de inddrages i at finde løsninger i det danske sundhedsvæsen.​​​

Vent...

​​Stramme budgetter, mangel på personale og anklager om for mange kolde hænder. Det er blot et udpluk af den stadige strøm af historier om sundhedsvæsnet – men hvor er patienterne henne i det hele?

De er her, og de vil rigtigt gerne dele deres erfaringer og spille ind med nye ideer og løsninger. Derfor organiserer de sig i større og større grad i brugerråd på hospitaler i hele landet – og det har bl.a. ført til hvilestole i stedet for senge, et forståeligt nummersystem i venteværelset og blødere toiletpapir til børn med kroniske mave-tarmsygdomme. På Amager og Hvidovre Hospital har vi haft et patient- og pårørendepanel siden 2019, og siden 2016 har Børne- og Ungeafdelingen haft et ungepanel. 

Onsdag den 15. november mødes 120 patientrepræsentanter og sundhedsfaglige fra hele landet på Scandic Hotel i Hvidovre, hvor de sammen stiller skarpt på patienternes erfaringer og vigtigheden af, at de inddrages i at finde løsninger i det danske sundhedsvæsen.  

Hvordan arbejder patienter og personale bedst sammen?

På topmødet vil der bl.a. være tre workshops, som hver især koncentrerer sig om et af disse centrale spørgsmål:

  • Hvordan kan den konkrete fortælling om en patients forløb føre til forandring? Ved patientrepræsentant, Ulla Løkkegaard og vicedirektør Kurt Stig Jensen, Amager og Hvidovre Hospital.

  • Hvordan oplever patienter og personale at arbejde sammen om projekter?  Ved patientrepræsentant Jeanrt Barth og servicechef Mette Gliese, Amager og Hvidovre Hospital.

  • Og hvilke overvejelser bør man gøre sig, inden patienterne kommer med til interne udviklingsmøder på hospitalet? Ved vicedirektør Tina Holm Nielsen, Amager og Hvidovre Hospital, og repræsentanter fra Center for Patientinddragelse og brugerrådet i Psykiatrien.


Med på dagen er også regionsrådsformand i Region Hovedstaden Lars Gaardhøj, vicedirektør i Danske Patienter, Annette Wandel og læge og journalist Peter Qvortrup Geisling. Patienttopmødet arrangeres på initiativ af Danske Regioner. Det er fjerde gang, topmødet finder sted.​Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor