Mindre antibiotika. Professor Thomas Benfield og læge og ph.d. Simone Bastrup Israelsen er hovedkræfterne i det nye studie, som er finansieret med 7,6 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden. 

Patienter med lungebetændelse skal have mindre antibiotika

​Kan patienter indlagt med lungebetændelse klare sig med kortere behandling med antibiotika? Forskere på Hvidovre Hospital står i spidsen for nyt studie. 

Vent...

Er 5 dages antibiotikabehandling mod lungebetændelse lige så effektiv som 7 – eller flere – dages behandling? Det skal et nyt omfattende studie ledet fra Hvidovre Hospital nu undersøge.

Resistens og bivirkninger

Der er flere gode grunde til at forkorte varigheden af antibiotikabehandlingen, mener forskerne bag studiet.

"Vores mål er at mindske risikoen for resistens. Et højt forbrug af antibiotika kan gøre bakterierne resistente, og det kan på sigt betyde, at der vil være sygdomme, som vi ikke længere kan behandle", siger Simone Bastrup Israelsen, læge og ph.d.-studerende i Infektionsmedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital.

"Mindre antibiotika vil også betyde, at patienterne får færre bivirkninger som fx diarre og svamp. Samtidig forventer vi også, at der er større sandsynlighed for at patienterne gennemfører hele behandlingen, hvis varigheden er kortere", siger hun.

Ændre den kliniske praksis

Mere end 500 patienter indlagt med lungebetændelse på syv hospitalsafdelinger i hele landet skal indgå i studiet. Simone Bastrup Israelsen håber sammen med professor Thomas Benfield, at studiet vil vise, at det er nok med fem dages antibiotikabehandling til disse patienter.

"Vi ved, at længden af en ordineret antibiotikabehandling ofte er ret tilfældig. Vores kliniske retningslinjer siger, at vi skal give en kortere behandling, men i praksis får de fleste patienter behandling i en uge eller mere for en sikkerheds skyld. Vores håb er, at vi med studiet kan ændre den kliniske praksis", siger Thomas Benfield.

Om studiet

Studiet "Shortened Antibiotic Treatment in Community-Acquired Pneumonia: A Nationwide Danish Randomized Controlled Trial" har til formål at skabe solid evidens for, at voksne patienter indlagt med lungebetændelse med fordel kan behandles med en kortere antibiotika-kur.  

Hovedkræfterne bag studiet, som udgår fra Infektionsmedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital, er professor Thomas Benfield som sponsor, og læge og ph.d-studerende Simone Bastrup Israelsen som primær investigator og studiekoordinator.

Studiet går i gang i september 2019, og bliver udført på syv hospitalsafdelinger over hele landet: Hvidovre Hospital, Odense Universitetshospital, Aarhus Universitetshospital, Skejby, Aalborg Universitetshospital, Herlev Hospital, Nordsjællands Hospital og Regionshospitalet Silkeborg.

I alt 564 patienter skal inkluderes i studiet. Patienterne bliver delt op i to lige store grupper, som får antibiotika i hhv. 5 dage og i mindst 7 dage. De bliver kontaktet to gange efter udskrivelsen, så forskerne kan følge op på, hvordan det er gået dem, primært ifht. overlevelse og genindlæggelse.

Resultater forventes klar i sommeren 2022.  

Studiet er finansieret af en bevilling fra Novo Nordisk Fonden på 7,6 mio. kroner samt støtte fra Amager og Hvidovre Hospital. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor