Patienter går hjem få timer efter nye knæ og hofter

​På Hvidovre Hospital går patienter glade og tilfredse hjem blot tre timer efter, at de har fået indopereret nyt knæ eller ny hofte. Og de ultrakorte forløb kommer både patienterne og hospitalet til gode.

Normalt er man sengeliggende på hospitalet i minimum et døgn til to efter, at man har fået en total knæ- eller hofteprotese. Og man skal ikke mange år tilbage i tiden, før man lod patienter ligge i helt op til 8-9 dage efter denne type operationer. Men på Hvidovre Hospitals dagkirurgiske afdeling er patienterne ude af sengen efter en time og ude af døren efter bare tre.

29 patienter i alderen 45-78 år har indtil videre været igennem den nye type optimerede ultrakorte forløb, og 27 af disse kunne selv gå ud af døren 3-5 timer efter endt operation.  Men hvordan kan det lade sig gøre?

Mange års samlet erfaring

Ortopædkirurgerne Henrik Husted og Kirill Gromov har sammen med anæstesiologen Billy B Kristensen, og deres team af fysioterapeuter og sygeplejersker mange års erfaring med at optimere forløbene for patienter, der opereres med hofte- og knæalloplastikker.

Teamet har arbejdet med fast track kirurgi i over 15 år og har sammen med en større forskningsgruppe over årene løbende evalueret forløbene for at kunne justere og forbedre fremgangsmåden. Det har resulteret i optimering af alle aspekter som fx information, bedøvelse, smertebehandling, kirurgi, sygepleje, fysioterapi og logistik, og afdelingen har publiceret over 100 videnskabelige artikler i internationale tidsskrifter om emnet. Nu har afdelingen samlet alle disse erfaringer og har gearet hele dagkirurgisk afdeling til at få patienterne på benene og hjem hurtigst muligt for at mindske komplikationer.

"Vi sætter ind på alle områder ved at kombinere de videnskabelige resultater med vores erfaringer og nye idèer. Det gælder fx måden vi bedøver på, hvor vi giver fuld narkose, fordi det gør det lettere at styre og time opvågningen, så vi kan komme hurtigere i gang med genoptræningen. Det gælder også den forventningsafstemning, vi laver med patienterne forud for operationen, så patienterne ved, at de vil opleve smerter, men at smerterne ikke er farlige. Det gælder operationen, måden vi supplerer sårlukningen med lim på, så blødningen er yderst beskeden og kan styres i hjemmet, undladelse af at lægge dræn, og måden vi får dem hurtigt mobiliseret og motiveret lige efter operationen," siger Henrik Husted.

Billy B Kristensen, som er leder af Dagkirurgisk Afdeling, fortsætter:

"Det er summen af rigtig mange små og store forhold, som alle spiller en rolle. Fx anvender vi særlige sengelejer, som vi langsomt vipper fra vandret mod mere siddende stilling lige efter operationen. Før lå patienterne fladt på ryggen, men det betød, at de blev svimle, når de skulle op at stå. Ved at hæve ryglænet i sengen gradvist med samtidig sænkning af benene, sætter vi hjertet på arbejde med at pumpe blodet op til hovedet, og så er omvæltningen ikke så stor, når de kommer op at stå. Dermed bliver det lettere at få dem i gang med fysioterapien. Det er kun et af mange små tiltag, som samlet gør en forskel og gør det muligt".

Bedre på alle måder

Men en ting er, hvad der er muligt, noget andet er, hvad der er hensigtsmæssigt. For er det overhovedet forsvarligt at sende ny-opererede patienter hjem efter blot tre til fem timer?

"Ja," lyder svaret uden tøven.

"Vi har høstet erfaringer med sammedags-kirurgiske patienter indlagt i sengeafdelingen, og selvom projektet fortsat kører et halvt år endnu, og vi i øjeblikket er gang med at evaluere på det, så er det vores vurdering, at der ikke er nogen fare-signaler," siger Kirill Gromov.

De 27 af de 29 patienter opereret på Dagkirurgisk Afdeling har ved første kontroller haft samme eller færre smerter sammenlignet med længere indlæggelsesforløb, og der har ikke været nogen større eller uventede komplikationer, ligesom ingen af patienterne har været genindlagt pga. de ultrakorte forløb. 

"Jo hurtigere man kommer op og bruger sit knæ eller sin hofte, jo bedre er chancerne for, at man bliver mobil, og jo mindre er risikoen for blodpropper," siger speciallæge Henrik Husted, og suppleres af Billy B Kristensen, som fortæller, at de i afdelingen har gjort en dyd ud af at stille spørgsmål ved alt det, man plejer at gøre.

"Rigtig meget, af det vi gør, bygger på traditioner, men er der overhovedet belæg for at gøre det sådan? Det spørger vi hele tiden os selv om, og vi kan jo se, at der ofte ikke er nogen god grund til at gøre, som man plejer. Fx er det jo helt forkert, at man ikke må bevæge sig efter en operation. Tværtimod skal man prøve at komme i bevægelse og bruge knæet eller hoften hurtigst muligt".

Følger op efter udskrivning

Ifølge de tre læger har alle de tidligt udskrevne patienter været taknemmelige for at de kunne komme hurtigt hjem og dermed undgå en eller flere nætter på hospitalet:

"Det værste sted at overnatte, hvis det ikke er absolut nødvendigt, er i en hospitalsseng. Det er utrygt og fremmed.  Så jo hurtigere vi kan få folk hjem i vante og trygge omgivelser, jo bedre. Og så er det jo ikke sådan, at vi bare slipper vores patienter efter udskrivelse. De bliver ringet op dagen efter, og de kommer til tjek et par uger efter og igen efter tre måneder. Og skulle der mod forventning opstå problemer, så kan de jo ringe direkte til os, så der bliver fulgt godt op," siger Henrik Husted.

"Det er vigtigt at pointere, at patienterne bliver nøje udvalgt – ikke efter alder, men efter at være rimeligt raske i øvrigt, være motiverede for de korte forløb samt have en pårørende i hjemmet de første 24 timer. Det skal være en god og fremfor alt sikker oplevelse".

Interesse fra resten af verden

Hvidovre Hospital er indtil videre et af de få steder i verden, hvor man er lykkedes med at sætte denne type fast track kirurgi i system. Og det har da også vakt opsigt i andre dele af verden.

"Vi har haft besøg af tværfaglige repræsentanter fra hospitaler fra alle verdensdele og fra alle europæiske lande, som ville se, hvordan vi har indrettet os, og hvordan vi gør – og hvorfor. Udover at det er bedst for patienterne at komme hurtigt på benene og hurtigt hjem, er det jo også en gevinst for hospitalerne og for samfundsøkonomien som helhed, at der ikke ligger patienter og optager hospitalssenge uden egentlig grund," slutter Billy B Kristensen.


Redaktør