Pandemien mærkes hos alle ansatte – også langt fra COVID-patienterne

​Andet afsnit af serie: Mange medarbejdere på AHH behandler ikke COVID-patienter. Alligevel påvirker COVID-19 deres job. Mød nogle af dem her og hør om deres forandrede hverdag.

Vent...


Mundbindene fjerner al mimik

Rikke Offersen, jordemoder, Hvidovre HospitalOverordnet ligner min hverdag sig selv. Både i konsultation, på fødegangen og i fødemodtagelsen. Jeg yder den samme omsorg og bistår under graviditet og fødsel. Men der er selvfølgelig små og store justeringer. Første jordemoderbesøg mellem uge 12 og uge 20 er ændret til telefonkonsultation. Så vi kan ikke se vores gravide og deres partnere i øjnene på samme måde. I foråret kunne partneren heller ikke komme med på besøg. Heller ikke på ultralydsafsnittet, hvor man fx får barnets køn at vide. 

Mundbindene fjerner al mimik. Under fødslen i pressefasen bruger vi også vores ansigtsudtryk enormt meget. Der er vi også udfordrede på den nonverbale kommunikation, når vi skal bære mundbind. Men så må vi møde de gravide og deres partneres frustration med anerkendelse og omsorg. 


Huset hænger mere sammen

Klaus Theede, overlæge, Gastroenheden,
medicinsk sektion


Min hverdag ligner sig selv relativt meget. Mange funktioner kører videre, fuldstændig som de har gjort hidtil. Stuegangsfunktionen med vores kronisk syge er den samme. Den store forskel er i den ambulante funktion, hvor har vi valgt at mindske smitterisiko ved at ombooke til telefonkonsultationer, samt at udsætte endoskopiske undersøgelser og operationer.
Alle afdelinger har haft udlånt sygeplejersker og det tilbageværende plejepersonale har af den grund skullet løbe hurtigere. Vi har også haft udlånt læger til coronaklinikken, AMA534, dækket vagten i Center for traumatisk hjerneskade og afsat ekstra speciallæger til stuegang på intern medicinske patienter, der har været omvisiteret til vores sengeafdelinger. 
 
Indlagte patienter får den samme behandling. Især plejepersonalet har forsøgt at afbøde isolationen. Nogle af vores patienter er indlagt i måneder. Så kan restriktionerne betyde meget. 
 
Nu og da skulle vi passe på de mindst syge COVID-patienter. Vi har også haft egne kronisk syge, som har været indlagt med COVID. Patienter bliver blandet mere sammen på tværs af hospitalet og der har været mere samarbejde på tværs. Siloer bliver nedbrudt og der opstår øget samhørighed og forståelse for hinandens arbejdsmåder. Måske endda øget vidensdeling. Huset hænger mere sammen. Vi kan løfte i flok. 

Næste afsnit: portør Morten Fuhrmann + sygeplejerske Sascha Madsen


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor