På jagt efter skjult knogleskørhed

​Et hold "knogledetektiver" på Hvidovre Hospital opsnuser hvert år ca. 300 personer med skjult knogleskørhed. Det øger patienternes livskvalitet, sparer samfundet penge – og redder liv. 

Vent...

​En del af teamet i Osteoporoseenheden. Fra venstre afdelingssygeplejerske Dorthe Sørensen, social- og sundhedsassistent Inger Dahl, sygeplejerske Trine Kastrup Nielsen, overlæge Jens-Erik Beck Jensen, projektsygeplejerske Jette Nielsen og sygeplejerske Annette Bredal Søgaard.  

​Over 600.000 danskere har knogleskørhed, de 450.000 uden at vide det. Når en patient kommer på Hvidovre Hospital med et knoglebrud, fx en brækket arm eller en brækket hofte, går et særligt uddannet team af læger og sygeplejersker derfor i gang med at undersøge, om patienten kan have knogleskørhed.

"Vi tilbyder dem behandling, så de undgår flere brud. Det er godt for patienterne og giver dem bedre livskvalitet, og så er det godt for samfundet, for det sparer mange penge, når man undgår operationer og indlæggelser," fortæller overlæge Jens-Erik Beck Jensen fra Osteoporoseenheden på Hvidovre Hospital.

Indsatsen er også med til at redde liv.

"Personer med ubehandlet knogleskørhed brækker ofte hoften, og 25 procent af dem, der bliver opereret for hoftebrud, dør inden for det første år efter operationen, så hvis vi kan undgå nogle brud, så kan vi redde nogle liv," siger Jens-Erik Beck Jensen.

En systematisk indsats

Helt konkret opsporer enheden de "skjulte" patienter med knogleskørhed ved fx at gå stuegang hos patienter indlagt med hoftebrud.

"Vi kigger på informationer om alle patienterne, og så vurderer vi dem ud fra en algoritme, vi har udviklet, som indikerer, hvem der kan være i farezonen. På stuegangen taler vi med dem om, hvad vi vil og giver dem en pjece. Vi gør meget ud af at fortælle dem, hvor vigtigt det er, og de fleste siger ja tak. " fortæller projektsygeplejerske Jette Nielsen.

Teamet har derudover opbygget et systematisk samarbejde med andre ortopædkirurgiske enheder på Hvidovre Hospital, som henviser patienter, de mener kan have knogleskørhed, til osteoporoseenheden. Når patienterne bliver undersøgt, viser det sig, at ca. halvdelen har tegn på knogleskørhed, og det vil sige, at ca. 300 personer årligt bliver sendt videre til behandling.

Resultatet kommer ikke af sig selv

Allerede for ti år siden gik enheden i gang med at optimere indsatsen. Det har krævet en lang og vedholdende indsats at nå til de gode resultater med tilbud om behandling til over 200 nye hoftepatienter hvert år – og ca. 100 med andre brud, som har tegn på knogleskørhed.

"Og så gælder det om at have personer i teamet, som virkelig interesserer sig for det og er dedikerede, det er helt afgørende," fortæller Jens-Erik Beck Jensen.

Danmarks bedste

Enheden har nu papir på at være Danmarks bedste til at opspore patienter med knogleskørhed skarpt forfulgt af Holbæk Sygehus, som er det eneste andet danske hospital, der systematisk finder patienter med knogleskørhed. Begge hospitaler fik for nylig sølvstjerner af den internationale osteoporoseforening, og Hvidovre er en anelse tættere på guldet.

Vejen til guld går igennem næste skud på stammen, et gryende samarbejde med røntgenlægerne, som kan henvise patienter med rygsammenfald til enheden, da det kan være tegn på knogleskørhed.


Om knogleskørhed:

Osteoporose er en knoglesygdom, der skønnes at ramme hver 3. kvinde og hver 8. mand over 50 år. Sygdommen har ingen synlige ydre tegn, men svækker knoglerne indefra. Resultatet er "porøse" og svage knogler, der er så afkalkede og skøre, at de let brækker. Deraf navnet Knogleskørhed.

Man har ingen symptomer på porøse knogler, idet knogleskørhed ikke forårsager smerter eller andet ubehag, så længe der ikke er opstået brud. 

Om indsatsen:

Enhedens indsats er en del af Capture the Fracture®, som er et verdensomspændende Osteoporoseprogram om koordinerede tværgående indsatser for at undgå andengangs-knoglebrud. Osteoporoseforeningen tildeler stjerner til de hospitaler, der medvirker, og Hvidovre Hospital har nu opnået en sølvstjerne.

https://www.capturethefracture.org/


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor