​​​​​​​​​​​​​

Operation eller ikke-operation? Algoritmen har - måske - svaret

​Kan en algoritme afgøre, om den enkelte patient med brud på akillessenen skal opereres eller behandles ikke-operativt? Det har ph.d. Maria Swennergren Hansen undersøgt.​​

Vent...

​Ca. 2000 gange om året lyder det karakteristiske smæld, når en person i Danmark får revet akillessenen over. Skaden kræver som oftest behandling, og ved en fuld ruptur kræver den altid behandling, spørgsmålet er blot hvilken behandling: operativ eller ikke-operativ behandling.

Det er omdrejningspunktet for fysioterapeut og ph.d. Maria Swennergren Hansen i hendes ph.d-afhandling, som hun forsvarede den 4. maj i år. Afhandlingen hedder oversat til dansk "Akillesseneruptur: Seneforlængelse, gangdynamik og individualiseret behandling."

"I min ph.d. har jeg som den første i verden i et randomiseret studie afprøvet en individualiseret behandlingsalgoritme for patienter med en akillesseneruptur. Vi har brugt ultralydsundersøgelser til at afgøre, om patienterne skal behandles med eller uden operation, og jeg har også undersøgt forskellige målemetoders pålidelighed og gyldighed i forhold til at måle længden på akillessenen, efter et brud," fortæller Maria Swennergren Hansen.

Studiet er en evaluering af de første 60 patienter fra et pågående multicenterstudie, hvor 300 patienter skal inkluderes. Derfor kan Maria Swennergren og hendes kolleger først endeligt udtale sig om, om algoritmen virker efter hensigten – altså til at afgøre den rette behandlingsform - når det store studie er færdigt.​

Motivationen er at hjælpe patienten

Da Maria Swennergren i sin tid valgte at blive fysioterapeut, skete det ud fra et stort ønske om at hjælpe patienten. Og det er præcis samme motivation, der gælder for hendes lyst til at forske.

"Forskellen dog, at man som forsker har mulighed for at hjælpe flere patienter ved at bidrage med ny viden, som skal kunne bruges i den kliniske hverdag," siger hun.

I sit ph.d.-forløb har hun og hendes fysioterapeutkollega Julie Jenlar tilbragt en del tid i klinikken med at tilse alle patienter, der kom på Hvidovre Hospital med en akillesseneruptur, for at vurdere, om de burde opereres eller ej.​

Mange bolde i luften på samme tid

Hendes hverdag som forsker har derfor i perioder været fyldt med patienter, men har på andre tidspunkter været helt anderledes. For Maria Swennergren har det mest overraskende været, at man som ph.d-studerende har mange kasketter på samtidig.

"I mit ph.d.-forløb har jeg været alt fra kliniker, til forfatter af videnskabelige publikationer, til projektleder, sekretær og oplægsholder. Alt på en og samme tid," fortæller hun.

Brug tiden rigtigt – og spørg om hjælp

Det betyder også, at man som forsker skal være ekstremt opmærksom på, om man bruger sin tid rigtigt, mener Maria Swennergren Hansen.

"Beslut dig for, hvor lang tid du har til en specifik opgave, for en opgave tager som oftest den tid, du har. Og så bør du prioritere. Selv om alle opgaver kan føles lige så vigtige, er det sjældent tilfældet. Og endelig: Sørg for at få tanket op og hold helt fri, når du har fri," siger ph.d-en, som også anbefaler, at man benytter sig af sit faglige netværk:

"Man skal ikke være bange for at bruge alle kloge mennesker omkring sig, fx kolleger, samarbejdspartnere og patienter. Selv om man er meget alene på sin pind som ph.d-studerende, er der mange omkring dig, som gerne vil hjælpe. Husk, du er ny, og det er ikke en svaghed at bede om hjælp," siger hun.

Om Maria Swennergren Hansen


  • Fysioterapeut, ph.d. fra 4. maj 2022, nu ansat som postdoc, Fysio- og Ergoterapetisk A​fdeling og Ortopædkirurgisk Afdeling.
  • Forsker i gentoptræning efter ortopædkirurgi.
  • Økonomisk støtte: Fysio- og ergoterapeutisk Afdeling og Ortopædkirurgisk afdeling, Amager og Hvidovre Hospital, Amager og Hvidovre Hospitals forskningsmidler, DJO global (som er den virksomhed, der i sin tid opfandt DonJoy'en) og Fysioterapipraksisfonden.

GUF: Gruppen af Unge Forskere

  • ​GUF er et professionelt netværk for hospitalets ph.d.-studerende og andre unge forskere. Alle aktive yngre forskere og yngre forskningsinteresserede på Amager og Hvidovre Hospital kan optages som medlemmer af GUF.
  • Læs mere om GUF​​​​ ​​Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor