Nyudnævnt professor kombinerer klinik og computere til at skabe bedre hjernestimulering

​​Axel Thielscher nyder godt af både det kliniske miljø på AHH og regnekraften på DTU.  Sådan udvikler han optimal hjernestimulering til gavn for patienter med depression og OCD.

​Professor Axel Thielscher befinder sig godt i krydsfeltet mellem teknologi og klinik.

Derfor er hans nye professorat en oplagt mulighed for at styrke forskningen i non-invasiv hjernestimulering. Med denne metode kan man uden kirurgiske indgreb hjælpe patienter med fx depression og OCD. Hjernens netværk stimuleres magnetisk ved hjælp af udstyr, der placeres uden på hovedet. Den nye stilling er fordelt cirka 50/50 mellem DTU (Danmarks Tekniske Universitet) og Amager og Hvidovre Hospital. 

”Medicin og teknologi går hånd i hånd, og det vil de gøre i stigende grad i fremtiden,” forudser den sydtyske professor, der er del af det internationale forskningsmiljø på Danish Research Centre For Magnetic Resonance (DRCMR) – forskningscentret med adresse på Hvidovre Hospital er et af Europas førende forskningscentre inden for sit område. 

Skræddersyet behandling

Visionen bag Axel Thielschers forskning er, at hjernestimulering kan blive et middel til nøjagtigt at modulere og forme hjerneaktivitet. På denne måde kan hjernestimulering udvikles til en effektiv medicinsk behandling.

”Det er for eksempel velkendt at et specifikt område i hjernen – det venstre dorsolaterale præfrontale cortex – er for lidt aktivt hos mange patienter, der lider af depression. Hjernestimulation styrker og normaliserer aktiviteten i dette område, hvilket fører til en bedring af de kliniske symptomer,” forklarer professor Axel Thielsher.

Han skal nu regne på, hvordan man giver den rette dosis til hver person. 

Således baner hans team vej for at skræddersy behandlingen og øge dens kliniske effektivitet. 


Prof. Axel Thielscher agerer på billedet selv forsøgsperson for hjernestimulering, som er stort set uden bivirkninger. Foto: DTU

Få bivirkninger

Til dette formål har Axel Thielscher stor gavn af både scannerne og den kliniske kontekst på DRCMR, som er del af Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed – på samme måde som han har glæde af regnekraften og den tekniske specialviden på DTU. Den non-ínvasive metode foregår uden kirurgi og er stort set uden bivirkninger. Af hensyn til patientens tid og økonomiske årsager er der dog ræson i at udregne den helt rette dosis.

”Inden for vores område er det den hellige gral at nå frem til en metode, der fungerer for alle. Så man kan give den rette type stimulation til den rette patient,” siger den nyudklækkede professor, der stiler efter at kunne behandle en lang række forskellige neurologiske lidelser i fremtiden. 

”Studierne, vi laver, skal på sigt forankres i kliniske forsøg,” siger han. Også derfor er samspillet mellem teknologi, regnemodeller og spillevende hospitalsvirkelighed så givtigt. 

Axel Thielscher tiltrådte formelt som professor 1. maj. 

Amager og Hvidovre Hospital har nu over 24 professorer inden for en lang række sundhedsvidenskabelige specialer. 

Se oversigt over professorer

Redaktør