Nyt om personalevaccination

​Hvor meget personale i Region Hovedstaden har fået første stik, og hvad er status på revaccination.

Vent...

20.000 medarbejdere i regionen er vaccineret

Mellem jul og nytår gik Region Hovedstaden i gang med at vaccinere udvalgt frontpersonale mod COVID-19, og den 8. januar havde over 12.000 af regionens ansatte fået første stik. Yderligere 7.200 ansatte får det 1. stik i løbet af uge 2, og alt i alt forventes ca. 20.000 medarbejdere at have fået første stik ved udgangen af uge 2.

Hvornår peger vaccinepilen på mig?

Sundhedsstyrelsen har defineret udvalgt frontpersonale som nogle af de allerførste, der skal tilbydes vaccinationen. De første vacciner er givet til medarbejdere på regionens somatiske hospitaler og i Akutberedskabet. I løbet af uge 2 bliver også udvalgte medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri og Den Sociale Virksomhed tilbudt vaccination. 

Eftersom der endnu ikke er vacciner til alle, er det stadigvæk nødvendigt at prioritere. Men hvis vaccineleverancerne kommer som forudsat, forventes alle på hospitalerne at blive tilbudt vaccinationen i løbet af foråret. 

Hvordan er vaccinerne fordelt mellem hospitalerne?

Samlet set er mere end 1/3 af alle vacciner blevet givet til personale på hospitalerne. Fordelingen af vacciner mellem de forskellige overordnede nationale målgrupper og kriterier for prioritering af vacciner til personale på hospitalerne følger de rammer og retningslinjer, som de nationale myndigheder løbende melder ud. 

Herudfra sker der centralt i Region Hovedstaden en fordeling af vacciner til de forskellige hospitaler, Akutberedskabet m.v., mens det er op til direktionerne på de enkelte hospitaler at beslutte og administrere den lokale og konkrete fordeling af vacciner til personalet. 

Med udgangen af uge 2 vil omkring 2/3 af personalet på akuthospitalerne være tilbudt vaccination og knap halvdelen af personalet på Rigshospitalet. En højere andel af personalet på akuthospitalerne er vaccineret, fordi de får flere uvisiterede patienter ind. 

Hvornår skal du have stik nummer 2?

Hvis du er blevet vaccineret, skal du have dit andet stik senest 3-4 uger efter det første. Revaccinationerne skal derfor igangsættes fra 22. januar. 

Det betyder, at vi i de næste 3 uger skal bruge hovedparten af de tilgængelige doser på revaccination af personale, beboere på plejehjem og borgere i særligt øget risiko. Det er det enkelte hospital og virksomhed, der tilrettelægger revaccinationen.  


Tre hurtige svar

  • Ja, du bliver vaccineret med den samme vaccine ved første og andet stik .
  • Ja, du skal som vaccineret stadig følge retningslinjer om afstand og værnemidler.
  • Ja, du skal som vaccineret deltage i deltage i systematisk test, som hvis du ikke var vaccineret.  
  • Ja, du skal efter 1. vaccination fortsat følge retningslinjer for nære kontakter til smittede.

Husk stadig at holde afstand, spritte og bruge værnemidler 

Selvom du er blevet vaccineret, skal du stadig huske at holde afstand, spritte og bruge værnemidler. 

Ledende overlæge for Rigshospitalets Afdeling for Infektionssygdomme Åse Bengård Andersen fortæller her, hvordan du som personale skal forholde dig efter, du er blevet vaccineret.Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor