Nyt Pankreascenter skal styrke HVH's forskningsprofil

Betændelse i bugspytkirtlen er et stort forsknings- og behandlingsområde i Gastroenheden. Et nyt center for forskning, viden og behandling skal styrke Hvidovre Hospitals profil på området.

Hvert år bliver 2-3.000 danskere ramt af akut betændelse i bugspytkirtlen, også kaldet akut pankreatitis, som bl.a. medfører voldsomme mavesmerter, kvalme og opkastning. En del af patienterne udvikler forskellige former for komplikationer, er indlagt i månedsvis og har behov for højt specialiseret behandling, som de bl.a. får på Hvidovre Hospitals Gastroenhed. I de sværeste tilfælde er dødeligheden 10-15 procent.

Kronisk bugspytkirtelbetændelse er en anden alvorlig sygdom med mavesmerter, fedtdiarré, diabetes og andre komplikationer. Hvidovre Hospitals Gastroenhed følger ambulant ca. 350 kroniske patienter med følger efter bugspytkirtelbetændelse om året.

Gastroenheden har længe været i front med behandling af både akut og kronisk bugspytkirtelbetændelse, og nu styrker hospitalet denne position yderligere ved at samle de gode kræfter i et forskningscenter, PACE – Pancreatitis Centre East.

Kan noget specielt

PACE blev indviet fredag den 10. maj, og ifølge overlæge og PACE-ansvarlig,  Camilla Nøjgaard, betyder etableringen af centeret først og fremmest, at Hvidovre Hospital markerer sig endnu tydeligere inden for forskning og behandling af bugspytkirtelbetændelse.

"Vi kan gøre noget helt specielt for pankreaspatienterne her, som ikke mange andrei Danmark kan. For den enkelte betyder det rigtig meget, så vi har en meget taknemmelig patientgruppe. Den specialiserede behandling har bl.a. reduceret dødeligheden for de svært syge fra over 30 % til ca. 10 %, hvilket er meget glædeligt," siger Camilla Nøjgaard.

Hun håber også, at etableringen af centret kan være med til at tiltrække flere forskningsbevillinger til området, der har været et hjertebarn for afdelingen siden hospitalets unge år. I 1970'erne var Amager og Hvidovre Hospital  blandt de første i Danmark til at anvende avancerede endoskopiske procedurer i behandlingen af kompliceret kronisk bugspytkirtelbetændelse. I 1980'erne indførtes trykbølgeknusning af pankreassten (ESWL), og i 2005 indførte hospitalet som det første i Danmark behandlingen endoskopisk drænage til erstatning af åben operation ved kompliceret akut pankreatitis.


PACE-ansvarlig, Camilla Nøjgaard, taler ved indvielsen.

Specialister gennem årtier

Gastroenheden tilbyder i dag patienterne behandling på internationalt ekspertniveau og med den nyeste teknologi. Samlingen i et center betyder, at enheden får en endnu bedre intern organisering. "Vi får defineret os selv og tydeliggjort hinandens særlige kompetencer endnu mere," siger Camilla Nøjgaard.

Samtidig sikrer et omfattende forskningsprogram, at patienterne får den nyeste viden og behandling. Blandt centerets kommende forskningsprojekter er ifølge Camilla Nøjgaard bl.a. et studie, der skal følge op på tilbagevendende akutte patienter og forsøge at finde "the missing link" fra akut til kronisk patient. Et andet projekt har fokus på ernæring, da mange patienter pga. sygdommen mister appetitten og ikke spiser nok.

Centrets etablering er blevet muligt pga. stor tværfaglig interesse og egangement, fortæller Camilla Nøjgaard.

"Der har dels været et meget stort engagement fra de læger der er involveret i udredning, behandling og forskning, og vores sygeplejersker med specialkompetencer i behandling af patienter med bugspytkirtelsygdomme. Derudover har vi fået tildelt en sekretær og ihærdige yngre forskere til centeret, ligesom afdelingsledelsen gennem hele processen har støttet op om etableringen af PACE," fortæller Camilla Nøjgaard.

Læs mere om det nye center 

PACE-gruppen. Se holdets profiler

Redaktør