Nye faciliteter til test for coronavirus

​Borgere, der er blevet henvist, kan nu blive podet for coronavirus i nye testfaciliteter i Forsknings- og Undervisningsbygningen på Hvidovre Hospital. 

Vent...

For at imødekomme det stigende behov har Hvidovre Hospital åbnet nye faciliteter udelukkende til at pode borgere for coronavirus. 

Faciliteterne er indrettet i Forsknings- og Undervisningsbygningen med direkte adgang fra parkeringspladsen P6 på Østvej, så borgerne ikke skal ind på selve hospitalet for at blive testet.

Der vil være åbent for undersøgelse alle ugens dage fra kl. 9.00 til 21.00.

Kun for henviste borgere

De nye faciliteter er kun for borgere, der er blevet henvist af egen læge/1813 efter konferering med infektionsmedicinsk bagvagt.

De borgere, der ankommer til hospitalet til podning for coronavirus, får anvisninger om, hvordan de skal finde vej til de nye testfaciliteter og bliver anvist at parkere på de afspærrede p-pladser på parkeringspladsen P6 på Østvej.

Hospitalet har lavet et samarbejde med Park Zone om, at p-vagter hjælper de henviste borgere med at blive guidet hen til testfaciliteterne.

Borgerne kan efterfølgende finde prøvesvaret på sundhed.dk. Hvis svaret er positivt, bliver borgeren ringet op af en læge fra Infektionsmedicinsk Afdeling. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor