​​​​​​​​​​​

Ny viden: Meniskskader kræver ikke altid operation

​​Ortopædkirurgerne på AHH har været med til at levere ny viden om knæoperationer til unge mennesker. I nogle tilfælde kan træning og patientuddannelse være lige så godt som et indgreb.  

​Kirurgi bør ikke altid være svaret, når det kommer til meniskskader.

Træning og patientuddannelse kan give gode resultater hos unge mennesker.

Forskere fra bl.a. Amager og Hvidovre Hospital har gjort denne opdagelse ved at sammenligne træning og patientuddannelse med operation af meniskskader blandt 121 patienter. Studiet er offentliggjort i det ansete tidsskrift NEJM Evidence.

"Det er et spændende og interessant fund, at der blandt unge patienter med en meniskskade er nogle, der klarer sig fint uden operation," siger Per Hölmich, professor og leder af forskningsenheden SORC-C (Sports Orthopedic Research Center-Copenhagen) på Ortopædkirurgisk Afdeling.

Som ved mange andre sygdomme og skader er valget af den rigtige behandling til den enkelte patient ofte et spørgsmål om en række forskellige faktorer.

"Vi har med dette studie vist, at kirurgi stadig er en væsentlig behandling for mange af disse patienter, men at beslutningen om, der skal opereres eller ej, ikke altid er givet på forhånd," siger Per Hölmich. Om man vælger operation eller ej kan bla. afhænge af smerter, funktion, og måske også om man har et knæbelastende erhverv eller sport. "Nogle vil foretrække en operation til at begynde med," nævner professoren, "for andre vil det være fint at afvente og se, i hvor høj grad fysisk træning kan afhjælpe skaden."​

Mand holder sig om knæet

Fremtiden rummer muligvis flere mulige behand​​​lingstilbud

Der er grundlag for yderligere studier, så vi med tiden kan tilbyde endnu mere individualiseret behandling, vurderer Per Hölmich.

Hans forskerkollega og medforfatter supplerer:

"Etablerede behandlinger er svære at flytte på, og operation er oftest førstevalg til behandling af meniskskader. Vi håber på, at vores studie kan få patienter og klinikere, både praktiserende læger og ortopædkirurger, til at få øjnene op for, at der er flere mulige behandlinger," siger Jonas B. Thorlund, professor på Syddansk Universitet.

På Amager og Hvidovre Hospital forventer kirurgerne ikke at blive arbejdsløse.

"Men vi har lært, at en del unge med meniskskader måske kan klare sig uden at skulle opereres her og nu. Og at det nogle gange giver fint mening lige at se tiden an," siger Per Hölmich. ​​​

Om menis​ks​​kader

Meniskerne er to bruskskiver, der sidder mellem lårbens- og skinnebens-knoglerne i knæleddet. De vigtigste funktioner er at fordele vægten, så brusken slides mindre.

På kort sigt betyder en meniskskade ofte fravær fra arbejde eller studie. Studier viser også, at har man haft en korsbånds- eller meniskskade, er risikoen for slidgigt 15 år efter på 50 procent, og kun halvdelen af patienterne kan vende tilbage til at dyrke sport på samme niveau som før. På årsbasis behandles cirka 10.000 med kirurgi, heraf er omkring en tredjedel unge mennesker. ​

Early Surgery or Exercise and Education for Meniscal Tears in Young Adults (link går til NEJM Evidence )
af Søren T. Skou, Per Hölmich, Jonas B. Thorlund, m.fl.


Redaktør