Ny teknologi skal hjælpe patienter og personale

​Patienter der selv måler puls og blodtryk, og kronikere der har konsultation via tablet hjemmefra. Hospitalet vil skabe nye muligheder med nye teknologiske løsninger. 

Vent...


Indlagte patienter, der selv laver EWS-målinger og sender data på fx puls og blodtryk ind i Sundhedsplatformen. Unge med kroniske sygdomme, der har konsultation med læge eller sygeplejerske over en tablet hjemme ved køkkenbordet.

Det er nogle af de digitale løsninger, som kan blive en realitet for Amager og Hvidovre Hospitals patienter i en ikke så fjern fremtid. Det forudser Kristine Dyre, der i foråret 2019 blev ansat som teknologikonsulent i afdelingen Patientforløb. Her skal hun at stå i spidsen for at systematisere og skabe et overblik over hospitalets teknologiske projekter.

Mange gode initiativer i gang

Der er allerede mange gode initiativer i gang i flere af hospitalets afdelinger, påpeger Kristine Dyre, der selv er uddannet jordemoder, og bl.a. har erfaring fra et telemedicinprojekt i Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, hvor gravide med komplikationer bliver sendt hjem med en kuffert fuld af redskaber til at overvåge dem selv og barnet.

"De gravide er meget glade for at kunne blive derhjemme. De oplever en følelse af kontrol over deres situation, og den aktive patientrolle har øget deres selvstændighed og udnyttet egne ressourcer, til at skabe en meningsfyldt hverdag på trods af deres sygdom", siger Kristine Dyre og fortsætter:

"Jordemødre og læger har taget godt imod muligheden og en anderledes tilgang til gravide, selvom det kræver en del omstilling af arbejdsgange og ansvarsdeling. Det giver også mening for dem, at patienternes behov bedre imødekommes".

Sparringspartner for afdelinger

Kristine Dyre skal fungere som sparringspartner for afdelinger med at anvende og udvikle flere teknologiske løsninger til behandlingen. Hun håber bl.a. på en udvikling på det telemedicinske område, så der kan skabes nye muligheder for patienterne for opfølgning i deres eget hjem.

"Det vil bl.a. betyde, at patienterne skal afsted til kontrol på hospitalet færre gange. Det kan give dem en større tryghed at være derhjemme, mens de samtidig har teknologien lige ved hånden og fx kan sende billeder og data fra målinger ind til os på hospitalet.  Pårørende kan også i højere grad blive inddraget i behandlingsforløbet".

Vi får andre muligheder med teknologien

Men det er ikke kun patienterne, der vil få fordele af flere digitale løsninger.

"Vi kommer til at bruge hospitalets ressourcer på dem, der har behov. Sengene skal være til dem, der virkelig har brug for at ligge i de senge. Men som sundhedspersonale kommer vi også til at udvikle os fagligt, fordi vi med teknologien får nogle andre muligheder, fx for at opspore sygdomme tidligere."

Digital omstilling er også et af de initiativer, der bliver omdrejningspunkt for "Nyt Amager og Hvidovre Hospital (NAHH), som skal gøre os klar til nye rammer og arbejdsgange i fremtidens hospital.


Har du en ide?

Hvis du har en ide til en teknologisk løsning til en udfordring i din afdeling, så kontakt Kristine Dyre på kristine.dyre@regionh.dk  
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor