Ny skiltning på Hvidovre Hospital

​Region Hovedstaden opsætter ny udendørs skiltning på alle regionens hospitaler. I januar og februar er det Hvidovres tur.

​Den nye udendørs skiltning på Hvidovre Hospital, som den kommer til at se ud fremover. Illustration: Region Hovedstaden

​Af Thomas Wittrup, kommunikationsmedarbejder

’Hvordan finder jeg vej til … ?’ Det er et spørgsmål, man ofte hører på et hospital. Også på Hvidovre Hospitals matrikel er såkaldt vejfinding et konstant tema og skiltningen en afgørende del af patienter og pårørendes oplevelse.

Derfor bliver skiltningen nu erstattet med nye skilte, som er fælles for hele regionen. I Region Hovedstadens skiltemanual står der:

Regionens fælles skilteprogram understøtter en ensartet og konsistent skiltning på tværs af hospitalerne, hvilket betyder, at patienter, der har forløb på flere hospitaler, ikke skal lære at navigere i nye systemer fra hospital til hospital.

En del af en større løsning

Netop den lettere navigation er et aktuelt arbejdsområde på Hvidovre Hospital, hvor der – ud over den udendørs skiltning – også arbejdes både på et omfattende koncept for bedre vejvisning inde på hospitalet og et projekt, som skal oversætte klinisk fagsprog på skilte og opslag til almindeligt dansk.

”Vi er til for patienterne. Derfor skal vi naturligvis gøre alt, hvad vi kan for, at de trygt kan finde rundt på vores hospital. De nye udendørs skilte er et skridt i den rigtige retning for både patienter og deres pårørende,” siger Drifts- og Teknikchef Jørn Aagaard.

Driftsafdelingen forventer, at alle de nye skilte og tavler er på plads i løbet af februar. Amager Hospital fik allerede i 2011 ny udendørs skiltning.

Herunder kan du se nogle af de nye skilte.Redaktør