Ny professor vil forbedre behandling til sårbare grupper

”De sårbare er tit de mest fantastiske patienter. Der mærker man virkelig, at patienten lægger sit liv i dine hænder”, siger overlæge Nina Weis, som er nyudnævnt professor i Infektionsmedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital.
Vent...


Overlæge Nina Weis er de seneste måneder flere gange tonet frem på tv-skærmen for at gøre befolkningen klogere på coronavirus. Som infektionsmediciner er hendes speciale i den grad aktuelt, og coronavirus fylder for tiden en stor del af hendes arbejdsdage.

Men normalt er Nina Weis' hverdag på hospitalet optaget af infektioner hos patientgrupper, som er langt mere oversete i offentligheden. Som nyudnævnt klinisk professor ved Københavns Universitet, Institut for Klinisk Medicin, og Infektionsmedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital, er det også dem, hendes hjerte banker mest for, og dem hun vil bruge sit professorat med titlen "Kronisk virale infektioner i sårbare populationer", til at skabe bedre behandling til.

"Jeg interesserer mig særligt for de oversete og sårbare grupper, for det er der, jeg kan se, at vi ofte ikke gør det godt nok. Mit professorat handler om de problemer jeg ser i klinikken, og det tager jeg med ind i forskningen", fortæller Nina Weis.

Plads til forbedring

Da hun i 1993 første gang kom til Hvidovre Hospital som læge, var det særligt hiv og aids, der fyldte. Men det stod hurtigt klart for hende, at der var andre områder, hvor der var plads til forbedring. Det gjaldt blandt andet behandling af kronisk leverbetændelse, hepatitis.

"Der var ikke så stor interesse for hepatitis, ingen ensartet behandling af patienterne, og der var ingen samlede data for hverken hepatitis B eller hepatitis C", fortæller hun. 

Hun oprettede derfor DANHEP – Den Danske Database for Hepatitis B og C – med det formål at forbedre diagnostik, opfølgning og behandling for patienter med hepatitis B og C. Alle hospitalsafdelinger, som behandler hepatitis-patienter i Danmark, er i dag med i databasen, som giver mulighed for at lave studier over sygelighed og dødelighed.

Patientens liv i hænderne

Med årene er der kommet en effektiv behandling for hepatitis C, som i dag helbreder ca. 95 %. Nina Weis håber, at hun kan være med til at finde en måde at kurere patienter med hepatitis B.

Det er en patientgruppe, som ofte kommet hertil fra lande som Tyrkiet og Pakistan, hvor sygdommen er meget udbredt. Nina Weis vurderer, at ca. 11.000 personer lever med kronisk hepatitis B i Danmark.

"Mange af mine patienter har jeg fulgt i mange år. De er ikke altid blevet pænt behandlet i det danske samfund, og de har ikke rigtigt en stemme selv. Men de sårbare er tit de mest fantastiske patienter, som har bevæget sig langt. Der mærker man virkelig som læge, at patienten lægger sit liv i dine hænder", siger hun.

Ifølge Nina Weis ved man ikke, hvilke hepatitis B-patienter, der kan leve med deres infektion uden at blive syge, og hvem der bliver alvorligt syge.

"Vi har en antiviral behandling mod hepatitis B, som hæmmer virus i at lave ny virus. Men patienten bliver ikke helbredt, så man skal være i livslang behandling. Derfor vil vi gerne finde ud af, hvad det er, der gør, at immunforsvaret hos nogle patienter bevirker, de lever i harmoni med virus og aldrig blive syge, mens andre bliver lettere syge eller alvorligt syge, og udvikler skrumpelever og kræft i leveren".

"Det ville være fantastisk, hvis vi dels bliver i stand til at se, hvem der tilhører hvilken gruppe og dels kan finde en medicinsk helbredende behandling. Det vil jeg meget gerne bidrage til med min forskning", lyder det fra Nina Weis, som også har andre grupper, der fortjener forskningens opmærksomhed på programmet, bl.a. med studier om gravide kvinder som lever med hiv, deres muligheder for amning og hvordan det går med deres børn sammenlignet med andre børn.

Uddanne og informere

Udover forskningen og patienterne i klinikken fremhæver Nina Weis uddannelse som det tredje meget vigtige ben i sit arbejde som læge. Hun har gennem de seneste seks år været uddannelsesansvarlig overlæge i Infektionsmedicinsk Afdeling, og arbejder hver dag tæt sammen med afdelingens unge læger, post. docs og ph.d-studerende. Hun ser også oplysning af patienter og befolkningen, som en central del af uddannelsesopgaven.

"Jeg har altid – og ikke kun de seneste måneder med coronapandemien – tænkt, at det at informere og uddanne er en meget vigtig opgave for mig som læge. Her vil jeg selvfølgelig gerne bidrage med min viden og gøre befolkningen klogere på, hvad der foregår. Og i den formidling skal man passe meget på med, hvad der er tal i en statistik og hvad der er den enkelte. For dem der bliver berørt, er det jo ikke tallene, der gælder. Den enkelte patient er ikke bare et tal i en statistik."

Nina Weis - blå bog

1987: Cand. Med.

1992: Ph.D.

2000: Speciallæge Intern Medicin

2003: Speciallæge Infektionsmedicin
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor