Ny operation fjerner kroniske smerter i lysken

​​Cirka 11.000 danskere bliver hvert år opereret for lyskebrok, men for en mindre del medfører operationen invaliderende, kroniske smerter. Hvidovre Hospital opererer – som det eneste sted i Danmark – disse patienter for kroniske smerter. 

En operation for lyskebrok er normalt relativt ukompliceret. Der bliver foretaget adskillige hver eneste dag i Danmark på patienter af alle aldre og køn. For 5-10 procent af patienterne resulterer operationen dog i voldsomme kroniske smerter. Smerter som kan blive så uudholdelige, at de ødelægger patienternes hverdag og livskvalitet. Men på Hvidovre Hospital laver man – som det eneste hospital i Danmark nu kikkertkirurgiske operationer, som kan mindske de kroniske smerter.
 
”Det er ikke endegyldigt til at sige på forhånd hvilke patienter, der får smerter som følge af brokoperationerne, men det kan blive rigtig slemt. Smerterne er ofte socialt invaliderende og gør patienterne ude af stand til at have et arbejde og et ægteskabeligt samliv. Langt størstedelen af patienterne opnår betydelig bedring ved at få den efterfølgende operation,” siger Thue Bisgaard, som er professor på Hvidovre Hospitals Gastroenhed. Han fortæller videre, at selvom operationen hjælper de fleste, vil 15 procent af patienterne ikke have nogen effekt af operationen, mens 15 procent kan opleve en forværring af smerterne.

Smerter kan ødelægge liv 

Operationen mod de kroniske smerter foregår ved, at kirurgen fjerner nerver tæt ved rygsøjlen. Det betyder, at patienten mister følelsen i hele lyskeregionen, men det er ifølge Thue Bisgaard så klart at foretrække frem for at leve med smerterne.

 ”Det er en lille pris at betale, for at slippe for de kroniske smerter,” siger han og tilføjer, at det er et problem, som ikke bliver taget seriøst nok mange steder i sundhedsvæsenet. 

”Jeg møder patienter, som oplever, at deres læge ikke tager dem seriøst og siger: ”det er jo bare lyskebrok”. Men det er ikke ”bare et lyskebrok”. Lyskebrok er en folkesygdom, og smerterne kan ødelægge folks liv. Hvis de ikke bliver behandlet, går smerterne ikke væk”.

En ny operationsmetode

Derfor er Thue Bisgaard glad for, at det nu er muligt at udføre en operation, som i tillæg til medicinsk behandling, kan hjælpe patienterne med deres smerter. 

Fordi lyskebrokoperationer er den hyppigste operation inden for mavetarmkirurgien, er der relativt mange, som ender med kroniske smerter. I Danmark er der 500-600 patienter om året, som i en eller anden grad får gener efter deres operation for lyskebrok. 

”Dog er det langt fra alle disse patienter, som kan få gavn af operationen, og derfor er det ikke alle patienter, som får tilbuddet.  De patienter, som ikke bliver opereret på Hvidovre, får typisk hjælp i Rigshospitalets Smertecenter,” forklarer Thue Bisgaard.

Behandlingen af patienterne med de kroniske smerter sker nemlig i tæt samarbejde med overlæge Mads Werner og professor Henrik Kehlet Rigshospitalets Smertecenter. Her bliver patienterne i første omgang udredt med avancerede målemetoder og klinisk bedømmelse, og målet er så vidt muligt at undgå operation. 

”Vi prøver altid at behandle patienterne med medicin, inden de bliver sendt under kniven igen. En række af patienterne har således god effekt af den medicinske behandling og behøver slet ikke operation. Men hvis de på Rigshospitalets smerteklinik har forsøgt behandling i tre måneder uden effekt, bliver de indstillet til en operation på Hvidovre,” forklarer Thue Bisgaard.

Vigtigt område for den kliniske forskning

Han er uforstående overfor at re-operation for lyskebrok og de potentielle problemer med efterfølgende kroniske smerter har så lille bevågenhed, når det gælder vigtig forskning inden for området. 

”Det er en stor patientgruppe, som ofte bliver overset – både når det gælder faglige prestige, og når der skal deles penge ud fra diverse forskningsfonde,” siger han og fortsætter:

”Mærkeligt nok har kirurgiske folkesygdomme lille bevågenhed i fondsbevillingerne og ligger lavt på skalaen over andre kirurgiske sygdomme såsom kræftbehandling eller kompliceret hjerne- eller hjertekirurgi. Det er ikke for på nogen måde at underkende den vigtige forskning på disse områder, men der er en skævvridning.” 
Redaktør