​​​​​​

Ny le­den­de over­sy­geple­jer­ske: Fag­lig­hed i front

​Tine Dichmann Karbo har slettet ”konstitueret” foran sin titel som ledende oversygeplejerske i Gastroenheden. Faglighed er pejlemærket for hendes ledelse.

Vent...

At kalde det for ”lidt af en mundfuld” at være ledende oversygeplejerske for Gastroenheden er ikke helt ved siden af. Gastroenheden er Amager og Hvidovre Hospitals største afdeling med både medicinsk og kirurgisk spor, operationsafsnit, modtageafsnit, endoskopiafsnit, ambulatorier og flere sengeafsnit. 

​Men Tine Dichmann Karbo har dels prøvet stillingen af som konstitueret ledende oversygeplejerske i et halvt års tid efter forgængerens otium, dels har hun snart 20 års ledelseserfaring fra både Endoskopiafsnittet på Hvidovre Hospital og det lungemedicinske speciale på Bispebjerg Hospital.

Vigtigt at huske fagligheden

Tine Dichmann Karbo har været del af Gastroenheden i knap ti år, og hendes visioner for såvel afdelingen som sin egen ledelse er klare:

”Jeg mener, at en stærk faglig ledelse er meget vigtig! Alt går stærkt for tiden – og kompleksiteten i patientforløbene er stigende. Den bedste ledelse og håndtering af kompleksiteten opnår vi ved at have høje faglige standarder og ikke mindst det tværfaglige samarbejde,” siger Tine Dichmann Karbo, som tilføjer, at stolthed over arbejdet hænger sammen med høj faglighed.

For den nye ledende oversygeplejerske skal uddannelse og forskning være en integreret del af hverdagen, så man sikrer en kultur, hvor arbejdet med forskning, udvikling og kvalitet er en del af den daglige evidensbaserede praksis.

”Det vil jeg forsøge at fremme gennem vores styregruppe for forskning i sygeplejen i Gastroenheden og ved at styrke forskningssamarbejdet med lægerne,” siger Tine Dichmann Karbo og tilføjer, at Gastroenheden har sit eget sygeplejesymposium, hvor der plejer at være  høj deltagelse.

Det akutte skal stadig prioriteres

Gastroenheden skal om ikke så længe gennem en organisationsændring, som ifølge Tine Dichmann Karbo både er ”en meget stor proces og ændret tankegang.” For når Fælles Akutmodtagelsen (FAM) er klar til at blive taget i brug, bliver ét af Gastroenhedens afsnit fusioneret med Akutmodtagelsen – nemlig Gastroenhedens egen modtagelse, Afsnit 324.

”Jeg kommer ikke til at slippe det akutte gastroenterologiske speciale, selvom det bliver en del af Akutmodtagelsen. Jeg vil arbejde for, at vores speciale i FAM fortsat vil være af høj kvalitet, og at der stadig vil være et kollegialt fællesskab, selvom vi bliver mere fysisk adskilt,” siger Tine Dichmann Karbo.

Selvom de akut indlagte patienter kommer til hospitalet via FAM, vil der stadig kunne opstå akutte situationer hos de mere komplekse patienter, som er indlagt i Gastroenheden. Derfor understreger Tine Karbo Dichmann, at kompetenceudvikling, uddannelse og optimerede patientforløb har høj prioritet.

”Når man er presset, kan der være en risiko for, at tid til faglighed bliver nedprioriteret for meget, fordi det umiddelbart tager tid fra patienterne. Men på sigt vil højere faglighed være til gavn for patienterne, og samtidig være med til at gøre både arbejdet og arbejdspladsen mere attraktiv for kommende kolleger,” siger hun.

For Tine Dichmann Karbo kan man som sygeplejerske sagtens udvikle sin karriere ved at blive i Gastroenheden.

”Vi har flere højt specialiserede funktioner og komplekse patientforløb, hvor både tværfaglighed og særlige sygeplejefaglige kompetencer er utroligt vigtige. Vi stiller krav til høje kompetencer og stor faglighed – og det, tror jeg, vil være med til at tiltrække de dygtigste og mest engagerede medarbejdere,” mener Tine Dichmann Karbo. ​

​Om Tine Dichmann Karbo

Tine er 50 år, bor i Værløse med sin mand og to drenge på 12 og 19 år. Udenfor uniformstid bliver cyklen flittigt brugt. Skiene er på om vinteren, mens sejlbåden bliver luftet om sommeren. Tine siger selv, at hun har en positiv indstilling til livet og med samme tilgang som Victor Borge, at ” smilet er den korteste vej mellem to​ mennesker”.

Erhvervserfaring:

2022 Ledende oversygeplejerske, Gastroenheden, Amager og Hvidovre Hospital
2021 Konstitueret ledende oversygeplejerske, Gastroenheden, Amager og Hvidovre Hospital
2011 Afdelingssygeplejerske, Endoskopien, Amager og Hvidovre Hospital
2004 Afdelingssygeplejerske, Lungeambulatoriet og Infiltratudredningen, Bispebjerg Hospital
2001 Sygeplejerske, Lungeambulatoriet, Bispebjerg Hospital.
2001 Projektsygeplejerske, Christianshåb i Grønland
2000 Konstitueret souschef, Medicinsk Afd. 41, Helsingør Sygehus
1999 Sygeplejerske/projektsygeplejerske Lungeambulatoriet. Bispebjerg Hospital
1996 Sygeplejerske, Medicinsk Afd. 9-10, Hørsholm Sygehus
1994 Sygeplejerske, Lungemedicinsk Afd. I24, Bispebjerg Hospital

Uddannelse:

2022: Master of Public Governance MPG
2015: Ledelse af medarbejdere i Region H
2008: Diplomuddannelse i økonomi, ledelse og organisation
2005: Mellemlederkursus
2002: Basiskursus i ledelse
1994: Sygeplejerske, Bispebjerg Sygeplejeskole​

​​​Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor