Ny ledende overlæge vil samarbejde på tværs af specialer

​​Efter fem år som specialeansvarlig overlæge på Nordsjællands Hospital bliver intern mediciner Steen Andersen pr. 19. februar 2018 ny ledende overlæge i Medicinsk Enhed på Hvidovre Hospital.


"I mit nye job rykker jeg lige et niveau op og skal være med til at lægge en strategi for, hvor afdelingen skal bevæge sig henad i de kommende år. Det glæder jeg mig til at bidrage til, og så tæller det selvfølgelig også med på plussiden, at Hvidovre Hospital er et af de største akuthospitaler i landet," siger overlæge, dr. med Steen Andersen, der har speciale i intern medicin/endokrinologi.  

Bedre udbytte via samarbejde

Fra Nordsjællands Hospital har Steen Andersen god erfaring med, at de tre medicinske specialer – kardiologi, nefrologi og endokrinologi – arbejder tæt sammen. Han vil gerne gå i samme retning med Medicinsk Enhed på Hvidovre Hospital, som rummer specialerne kardiologi, endokrinologi og lungemedicin, herunder også kardiologien på Amager Hospital. 

"Som jeg ser det udefra, er afdelingerne på de to hospitaler nogenlunde sammenlignelige i forhold til størrelse og konstruktion, men jeg har indtryk af, at specialerne arbejder mere opdelt på Hvidovre Hospital end på Nordsjællands Hospital," siger Steen Andersen og fortsætter: 

"Hvis man kan få noget fagligt meningsfuldt ud af at få tre specialer til at arbejde tættere sammen, vil det også skabe udbytte for patienterne. F.eks. har vi på Nordsjællands Hospital gjort den erfaring, at fællesambulatorier og konferencer for visse patientgrupper på tværs af specialer kan forenkle patientforløbet for nogle patienter."

Faglig optimering

Konkret har fælles ambulatorier rationaliseret behandlingen, så nogle patienter ikke længere behøver at møde op i forskellige ambulatorier på forskellige dage, men kan slå to besøg på hospitalet sammen til ét. De frigjorte ressourcer kan så bruges på andre patienter.

"Der er tale om en faglig optimering, fordi vi skubber ressourcer over til andre med større behov," siger Steen Andersen, som via ledelsen af det endokrinologiske speciale har varetaget en omfattende og succesfuld organisationsændring på Nordsjællands Hospital. 

"Det er skridtet videre hen imod det behovsstyrede sundhedsvæsen. Hvis du holder lidt hus med dine ambulante ressourcer, kan du tilbyde lidt mere til visse patienter. Det byder selvfølgelig på udfordringer, og et sådant initiativ skal skræddersyes til den kliniske sammenhæng, som er i Hvidovre, og som jeg endnu ikke kender i detaljer," siger han.

Er oprindeligt kardiolog

Tilbage i 1990'erne arbejdede Steen Andersen i to år på kardiologisk afdeling på Hvidovre Hospital, hvilket han husker som et arbejdssted med positiv ånd, fart og tempo. Han havde dengang planer om at blive kardiolog, men begyndte så på diabetesforskning, og det førte til i alt ti år som forsker og overlæge på Steno Diabetes Center Copenhagen. Han ønsker i sin nye stilling at give plads til sine ansattes forskning, ligesom han også selv er engageret i forskning, der handler om handler om senkomplikationer til diabetes og diabetesteknologi.

Steen Andersen tiltræder sit nye job på Hvidovre Hospital den 19. februar 2018, og dermed går turen atter sydpå fra hjemmet i Gentofte, som han deler med sin hustru, Anne, der er afdelingssygeplejerske og med tre fodboldglade teenagebørn.


Redaktør