Ny ledende overlæge: "Jeg har aldrig kunnet lade være med at engagere mig"

​​Inge Marie Poulsen er ny ledende kirurgisk overlæge i hospitalets største afdeling, Gastroenheden. Hun vil arbejde for en endnu mere dynamisk afdeling med fokus på udvikling af behandlingerne.

Vent...

​Inge Marie Poulsen er netop tiltrådt som ny ledende kirurgisk overlæge i Gastroenheden - med ti års erfaring som speciallæge i afdelingen bag sig. Og altid med en spirende leder i maven, der bare skulle finde det rigtige tidspunkt til det næste skridt. Hun har glædet sig til at kunne indtræde i afdelingsledelsen.

"Gastroenheden er en stor afdeling med en afdelingsledelse, der består af tre ledere. Jeg har virkelig glædet mig til at indgå i den ledelsestrio og til samarbejdet med den ledende medicinske overlæge Inge Nordgaard-Lassen og den ledende oversygeplejerske Inger Sørensen. De har en masse erfaring, som jeg kan lære noget af," siger Inge Marie Poulsen.

Samtidig ser hun frem til at træde ind i ledelsen af afdelingens mange medarbejdere.

"Gastroenheden er en afdeling fuld af dygtigt og engageret personale, og jeg vil gerne som leder understøtte den energi, der findes i det engagement, og udnytte den på bedste vis. Den nye overenskomst for overlægerne giver desuden mulighed for at samle et godt hold af ledere," siger Inge Marie Poulsen.

Et stort og varieret speciale 

Gastroenheden har en stor variation i patienter i forhold til både køn og alder, men også i graden af sygdom, hvor nogle er meget syge med kræft eller akut livstruende tilstande, mens andre har brug for en operation til at løfte deres livskvalitet eller forebygge livstruende sygdomme.

De sygeste patienter i Gastroenheden har altid vejet tungt på skalaen for dødelighed, og det har derfor altid været et fokuspunkt i afdelingen at have øje for at optimere behandlingen. Det gælder også for Inge Marie Poulsen.

"Vi skal hele tiden udvikle os og formå at flytte os hen imod de rigtige behandlinger, som er bedst for patienterne. Det gælder vores akutte patienter, hvor der er fokus på at nedsætte dødelighed og bedre deres postoperative livskvalitet, og naturligvis også for de mindre syge patienter. Der er meget forskningsaktivitet i afdelingen, som har det fokus," siger hun. 

Mange patienter rejser langt

Samtidig gør hun opmærksom på, at Gastroenheden har en del patienter, som kommer fra hele regionen og resten af landet, og som rejser langt til en helt speciel behandling.

"Det er vores opgave at de patienter, som kommer til os enten fra nærområdet eller langt fra med enten specielle eller almindelige problemstillinger, har en oplevelse af at få den behandling, de forventer. Vi vil gerne arbejde mere med fleksible og værdibaserede patientforløb," forklarer hun.

"Lige nu er jeg ny igen"

Allerede inden hun tiltrådte som ledende overlæge, fik hun sin ilddåb i forbindelse med planlægning efter sygeplejerskestrejken. Og lige p.t. er hun på turné rundt på hospitalet, i afdelingen og til de øvrige afdelingsledelser på hospitalet.

"Selv om jeg har været på hospitalet længe, er jeg egentlig lige nu ny igen. Det gælder i samarbejdet med egen afdeling og resten af hospitalet. Der er lavet et fint introduktionsprogram, hvor jeg skal mødes med direktionen og vores øvrige samarbejdspartnere," siger hun.

Afdelingsledelsen i Gatroenheden:

Med ansættelsen af Inge Marie Poulsen består afdelingsledelsen i Gastroenheden nu af:

Ledende kirurgisk overlæge, Inge Marie Poulsen

Ledende medicinsk overlæge, Inge Nordgaard Lassen

Ledende oversygeplejerske, Inger Sørensen. Den 8. oktober 2021 går Inger Sørensen på pension, og Tine Karbo konstitueres som ledende oversygeplejerske.Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor