Ny app skal forebygge dødfødsler

​Familier med anden etnisk baggrund har op til dobbelt så stor risiko for dødfødsler som etnisk danske familier. Et nyt samarbejde mellem Københavns Universitet og Hvidovre Hospital vil dæmme op for problemet.

Sociale og kulturelle forskelle. Sproglige barrierer. Dårlig kommunikation og mangel på gensidig forståelse. Alt sammen er det med til at øge risikoen for dødfødsler blandt nogle grupper af danskere med anden etnisk baggrund. På Hvidovre Hospitals svangreklinik er man derfor i gang med at afprøve en ny app, som skal mindske risikoen for, at graviditeten ender ulykkeligt. App'en skal give familierne vigtig viden og bygge bro i kommunikationen mellem de fødende og hospitalet.

​Giver den manglende information

Sarah Fredsted Villadsen som er forsker på Afdeling for Social Medicin på Københavns Universitet er en af kvinderne bag en app, som på syv forskellige sprog fortæller de vordende mødre om, hvad de skal være opmærksomme på under graviditeten. App'en indeholder både tekst og har en oplæsningsfunktion, som giver familierne den basale viden, som kan blive overset i en tidspresset samtale.

"Der er ikke nogen enkelt forklaring på, hvorfor dødfødsler er mere hyppige hos nogle etniske grupper. Men tilliden mellem patienten og sundhedsvæsenet bliver udfordret af kommunikations- og tidsbarrierer." forklarer hun.

Og netop problemstillingen med at få formidlet de rette informationer på kort tid og på trods af kulturelle forskelle er noget Kristine Tornbo kan nikke genkendende til. Hun er jordemoder på Hvidovre Hospital, og oplever med jævne mellemrum hvor svært det kan være at nå ind til nogle kvinder.

"Mange af de kvinder, der er tale om her, taler ikke dansk. Det betyder, at de skal have tolk med, når de skal til samtale hos lægen eller jordemoderen, men de har stadig kun den samme tid som alle andre, selvom der skal oversættes. Så der kan være mange informationer, de ikke får. Dertil kommer, at mange af dem er forbeholdne med at tage kontakt til hospitalet, og har meget ringe viden om fx faresignaler i forbindelse med graviditeten," siger hun.

​Kender ikke faresignalerne

Kristine Tornbo har fx oplevet kvinder, som har haft blødninger i op til en uge uden at kontakte hospitalet. Resultatet var, at barnet var dødt, da de endelig kom på hospitalet. Men den slags situationer kan app'en være med til at forebygge.

"App'en forklarer dem fx at blødninger er et faresignal, eller at de skal være opmærksomme, hvis de pludselig ikke kan mærke barnet længere. Det er vigtigt at huske, at smerter kan udtrykkes forskelligt og evnen til at finde det rette sted i sundhedsvæsnet kan være udfordret, når man ikke er vokset op her" siger Kristine Tornbo, som er meget begejstret for app'en

"Det er et fantastisk redskab. Det giver os en helt ny måde at kommunikere med en gruppe patienter på, som vi ellers har svært ved at nå."

​Også for etniske danskere

Ifølge Sarah Fredsted Villadsen er app'en – som også kan fås i brochure-form – blevet taget meget vel imod. Hun pointerer, at informationerne i den ikke kun er forbeholdt kvinder med anden etnisk baggrund.

"Den gør det lettere for jordemødrene at formidle de vigtigste pointer til familierne, og det gælder jo også etniske danskere. Fx kan psykisk sårbare eller socialt udsatte kvinder også have brug for den ekstra hjælp, som ligger i app'en," forklarer hun og slutter:

"Vi kan se at app'en bygger en bro i kommunikationen som ikke var der før, og vi supplerer det med kurser til jordemødrene i kommunikation på tværs af kulturer. Forhåbentlig kan vi få nedbragt dødeligheden blan​dt spædbørn over de kommende år." 


 

Find app'en

App'en hedder MamaAact og kan hentes i App Store Google Play ​


 

FAKTA

Alle fødsler i Danmark 2006-2010

 


​LevendefødselDødfødselAndel dødfødsler
​Dansk275.2701.1530,41
​Vestlig indvandrer12.209​​39​0,31
​Ikke-vestlig indv. 34.738​​247​0,70

​Kilde: Danmarks Statistik, Fertilitetsdatabasen og Befolkningsstatistikregistret. 


 


 

Redaktør