Nu mangler vi bare at bygge det

​​Lyst, imødekommende, effektivt og indrettet med patienterne i centrum. De endelige planer for Nyt Hospital Hvidovre er netop godkendt. Nu kan projekteringsarbejdet komme i gang, og de flere hundrede tegninger blive lavet.

​Helt uden dramatik vedtog Regionsrådet d. 17. maj de endelige planer for nybyggeri på Nyt Hospital Hvidovre og satte punktum for et planlægnings- og designarbejde, som de seneste par år har involveret både personale, patienter, pårørende, arkitekter og ingeniører.

Ved regionsrådsmødet blev flere aspekter ved projektet fremhævet i optimistisk tone: patientstuer indrettet til én enkelt patient, et godt antal parkeringspladser i forhold til hospitalets størrelse, udsmykning som en vigtig del af indretningen og valget af en kontraktform, der kan være med til at sikre, at der kommer mest muligt hospital ud af de afsatte midler.

Projektet lagt fast

”Vi er kommet et afgørende skridt nærmere et nyt, større og bedre hospital i Hvidovre. Politikerne har godkendt vores projektforslag, som er den endelige plan for byggeriet. Det betyder, at alt nu er lagt fast. Vi ved hvordan, hvornår og hvad det kommer til at koste. Nu skal vi bare finde nogle dygtige entreprenører, som har mod på at bygge 32.000 kvadratmeter nyt hospital til os,” fortæller en tilfreds Finn Bloch, som er projektdirektør på hospitalet og ansvarlig for byggeriet.

Godkendelsen betyder formelt, at der nu kan søges om byggetilladelse hos Hvidovre Kommune, så gravemaskiner og kraner efter planen kan flytte ind på hospitalets grund i slutninge​n af året. Hvorefter der vil blive bygget frem til slutningen af 2019. Projektdirektøren forventer, at de nye bygninger bliver taget i brug i første halvdel af 2020.

Formanden for den politiske følgegruppe for Nyt Hospital Hvidovre, Lene Kaspersen (C), er også glad for, at politikerne har nikket til projektforslaget:

”Patienter og medarbejdere kan nu for alvor glæde sig til et nyt og bedre hospital i Hvidovre, som sammen med vores andre byggerier i Region Hovedstaden bliver en fantastisk ramme for fremtidens sundhedsvæsen.”

Ny fælles akutmodtagelse

Det nye byggeri kommer til at indeholde en ny hovedindgang, en fælles akutmodtagelse, en ny hjertemedicinsk afdeling, en ny børneafdeling med neonatalafsnit og et nyt obstetrisk afsnit. 

Bygningerne kommer til at ligge i forlængelse af det eksisterende hospital, som i forbindelse med projektet bliver bygget om og moderniseret i både ambulatorieetagen og sengebygninger.

Fremtidens hospitaler i Region Hovedstaden

Patienterne er i centrum, når Region Hovedstaden de kommende år investerer 15 milliarder i 7 nye hospitalsbyggerier, hvoraf 8 milliarder kommer fra Statens Kvalitetsfond.

Byggerierne skaber tidssvarende og funktionelle rammer for den bedste behandling.  Både patienter og personale inddrages i tæt dialog med arkitekter og entreprenører – så personalets arbejdsgange og patienternes behov går hånd i hånd med de gode arkitektoniske løsninger. 

Links 

Du kan tage et kig i projektforslaget her: Download pdf (5MB)

Eller Læs mere om Region Hovedstadens hospitalsbyggerier på: www.regionh.dk/nyehospitaler

Du kan også ​​se med på regionsrådsmødet her:
Redaktør