Nu kan sportsfolk undgå at forstuve anklen

​​De fleste sportsfolk har oplevet at vride om og forstuve anklen. Ny forskning på Hvidovre Hospital viser, at ankelskader kan undgås ved hjælp af en særlig tape, som sættes på skoen. 

Vent...

​Mange sportsfolk er igennem tiden blevet sat ud af spillet i kortere eller længere tid, fordi de har forstuvet deres ankel. Nu har 510 sportsfolk deltaget i et forskningsstudie på Amager og Hvidovre Hospital, der viser, at en stor del af den type skader kan undgås i fremtiden. Metoden er er en særlig tape, Spraino, der klistres på ydersiden af skoen og forhindrer sportsfolkene i at vrikke om.

"Vores studie viser, at man kan nedsætte risikoen for alvorlige ankelforstuvninger med mere end 50 procent ved blot at klistre et specialudviklet glat materiale på ydersiden af sportsskoen, så skoen ikke bliver "fanget" af gulvet, så man vrikker om" siger ph.d. Filip Gertz Lysdal. Han har ledet studiet, som for nylig er blevet publiceret i det anerkendte 'British Journal of Sports Medicine'.

Meget lovende resultater

Kristian Thorborg, som er professor i ortopækirurgi ved Københavns Universitet og Amager og Hvidovre Hospital - og vejleder for Filip Gertz Lysdal, ser det som en stor international anerkendelse til hele forskningsgruppen, at studiet nu publiceres i British Journal of Sports Medicine.

"Resultaterne er meget lovende, og løsningen med materialet på ydersiden af skoen er en meget elegant og nem måde at løse et velkendt idrætsmedicinsk problem på i praksis," siger Kristian Thorborg. 

Studiet med deltagelse af de 510 sportsfolk er foregået på Ortopædkirurgisk Afdeling og Fysio- og Ergoterapeutisk Afdeling på Amager og Hvidovre Hospital, mens selve udviklingen af Spraino og de indledende laboratorieforsøg er foregået på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet. Statens Institut for Folkesundhed har bidraget med analyse af forskningsresultaterne.

Sporten har brug for ny teknologier

Udviklingen og afprøvningen af Spraino understøtter et behov for veldokumenterede teknologier til at begrænse de mange skader, der opstår i forbindelse med sport, fortæller Filip Gertz Lysdal.

"Og nu har vi den første dokumentation for et helt nyt princip for skadesforebyggelse, som ser ud til at kunne halvere de vrid, som skyldes, at man hænger fast i gulvet", siger Filip Gertz Lysdal.

Sportschef i Dansk Håndbold Forbund, Morten Henriksen, er da også meget glad for at se resultaterne af det store studie.

"Det betyder meget for en klub og en spiller, når så meget af skadetiden kan blive skåret væk efter en skade," siger Morten Henriksen.


Om projektet:

Forskere fra Physical Medicine & Rehabilitation Research – Copenhagen (PMR-C) og Sports Orthopedic Research Center - Copenhagen (SORC-C) med base på Amager og Hvidovre Hospital har ledet det store randomiserede studie, mens Statens Institut for Folkesundhed har stået for analysen af forskningsresultaterne og Aalborg Universitet har stået for udviklingen af Spraino samt indledende laboratorieforsøg. Derudover har University College Dublin deltaget i forskningsgruppen.

Firmaet Spraino ApS har deltaget og sponseret de produkter, som er testet, og interessekonflikter er angivet i forskningsartiklen, som man kan finde her.

> Artikel om projektet og Spraino i British Journal of sports Medicine 

Danmarks Idrætsforbund (DIF), herunder Dansk Håndbold Forbund, Badminton Danmark og Danmarks Basketball Forbund har hjulpet til med rekrutteringen af de 510 deltagere blandt danske divisionshold.

Studiet har modtaget støtte fra Innovationsfoden og Copenhagen Center for Health Technology.

 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor