Nu kan handicappede kvinder teste sig selv for HPV-virus derhjemme

​HPV-hjemmetesten fra Hvidovre Hospital skal udbredes til kvinder med funktionsnedsættelse.  

Vent...

Kvinder, der sidder i kørestol, har fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser kan have svært ved at gennemføre forebyggende helbredsundersøgelser. Det skyldes, at deres situation kan indebære, at det er komplekst – og i nogle tilfælde umuligt – at tage de relevante prøver hos lægen.

Men Region Hovedstadens HPV-hjemmetest gør det nu lettere for nogle af disse kvinder at teste sig selv for HPV-virus, det virus, der kan give livmoderhalskræft. Med en HPV-hjemmetest, en lille blød plastikbørste, der minder om en tampon med indføringshylster, kan de kvinder, der er i stand til og har lyst til det, tage testen derhjemme efter samråd med egen læge og sende til efterfølgende analyse.

Lige adgang til screening 

Det er Patologiafdelingen på Hvidovre Hospital, der har udviklet tilbuddet om hjemmetesten og har rådført sig med Dansk Handicap Forbund, SIND og Kræftens Bekæmpelse omkring tilbuddet til kvinder med funktionsnedsættelse. 

"Lige adgang til forebyggelse af livmoderhalskræft er vigtig for alle kvinder. HPV kan i sjældne tilfælde give kræft, og jo tidligere man kan stille en diagnose, jo mindre indgreb er der behov for, og jo større er chancen for helbredelse. Men vores screeningstilbud har ikke været indrettet til at imødekomme alle kvinder. Det har vi arbejdet på at ændre. Det er selvfølgelig helt afgørende, at kvinder med funktionsnedsættelse også har adgang til screening på lige fod med andre kvinder", siger seniorforsker Jesper Bonde fra Patologiafdelingen på Hvidovre Hospital.

Det bakkes op af Dansk Handicap Forbund:

"For os er det vigtigt, at vi har et sundhedsvæsen, som imødekommer alle patientgrupper. Også dem, som ikke har samme mulighed for at komme rundt som andre. Derfor er en hjemmetest som denne selvfølgelig noget, vi bakker op om og bidrager til udviklingen af, da det kan være en løsning for nogle kvinder. For de kvinder, der foretrækker at få taget testen hos egen læge, kan der dog fortsat være problemer med fx den fysiske tilgængelighed, og det håber jeg, vi i fællesskab kan tage fat på herfra," siger landsformand Susanne Olsen.

Region Hovedstadens nye tiltag støttes også af SIND.

"En af sundhedsvæsenets helt store udfordringer er, at mennesker, der har funktionsnedsættelser – fx grundet psykisk sygdom – har en meget lavere levetid end gennemsnitsdanskeren. Ofte fordi symptomer overses. Initiativer som dette, hvor sundhedsvæsenet rækker ud og bliver tilgængeligt på nye måder, er afgørende vigtige. Vi håber, at borgere med dette projekt får hjælp i tide, og at projektets resultater vil inspirere til flere nye initiativer på andre områder," siger Knud Kristensen, formand for SIND.

Midler fra Kræftplan 4

HPV-hjemmetesten til kvinder med funktionsnedsættelse i Region Hovedstaden er en videreudvikling af det eksisterende tilbud om HPV-hjemmetest til kvinder, der trods invitationer ikke har taget imod det gratis screeningstilbud hos deres praktiserende læge.

I forberedelsen af tilbuddet er der gennemført fokusgruppeinterviews, som er udarbejdet i samarbejde med Dansk Handicap Forbund og Kræftens Bekæmpelse.

"På Hvidovre Hospital fortsætter vi samtidig arbejdet med at indkredse de problemer, som kvinder med handicap oplever med livmoderhalskræftscreeningen. Blandt andet lancerer vi en ny spørgeskemaundersøgelse, så vi kan lære af kvindernes erfaringer," siger Jesper Bonde.

Midlerne til at udbrede HPV-hjemmetesten til kvinder med funktionsnedsættelser kommer fra Kræftplan 4, som stiller krav om øget deltagelse, øget tilgængelighed, øget kvalitet i screeningen og om brugen af ny teknologi.

Fakta om HPV og livmoderhalskræft 

  • Livmoderhalskræft skyldes en virus kaldet human papilloma virus (HPV).
  • HPV kan overføres ved seksuel kontakt.
  • En HPV-infektion giver ikke symptomer.
  • En HPV-infektion kan blive kronisk og medføre celleforandringer i livmoderhalsen.
  • Hvis det ikke bliver opdaget, kan celleforandringer i sjældne tilfælde og over tid blive til livmoderhalskræft.
  • Der er stor mulighed for at forebygge og behandle livmoderhalskræft ved regelmæssig screening.
  • Kun få HPV-infektioner bliver til kræft. De fleste HPV-infektioner forsvinder af sig selv i løbet af 8-18 måneder.
  • Risikoen for at udvikle livmoderhalskræft er mindre hos kvinder, der har fulgt de regelmæssige screeningsundersøgelser. Ved screening kan celleforandringer opdages, før de potentielt udvikler sig til kræft.
  • En HPV hjemmetest er lige så sikker som en screeningsprøve taget hos egen læge eller gynækolog 
  • Region Hovedstaden har siden 2014 tilbudt HPV hjemmetest til kvinder der ikke deltager regelmæssigt i livmoderhalskræftscreeningen. Tilbuddet har været permanent siden 2017.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor