Nu bliver det lettere at registrere stikskader

​Alt for få får registreret det, når de er ude for en stikskade. Det gør det svært at lave effektiv forebyggelse. Derfor skal et nyt tiltag nu gøre det lettere for personalet at registrere stikskader.

Mange får det ikke registreret, når de oplever en stikskade. Det viser en sammenligning af tal fra HR-Arbejdsmiljø og oplysninger fra Infektionsmedicinsk Afdeling. 

”Vi kan se, at der er betydeligt flere medarbejdere, der henvender sig efter en stikskade for at få forebyggende behandling, end der er stikskader registreret her hos os,” fortæller Kim Paris, som er arbejdsmiljøkonsulent i HR på Amager og Hvidovre Hospital.

Og det er et problem, da det gør det sværere for arbejdsmiljøgruppen at forebygge, at skaderne sker.

”Hvis vi skal kunne forebygge effektivt, er vi nødt til at vide, hvordan og hvornår skaderne sker. Derfor er det helt nødvendigt, at alle altid registrerer det, når de kommer til skade – uanset hvor lille skaden er”, siger Kim Paris, som pointerer, at det i øvrigt er lovpligtigt at registrere alle stikskader.

Han indrømmer dog, at den nuværende måde at registrere arbejdsskader på kan være lidt besværlig. Derfor kommer der nu en ny metode, hvor man hurtigt via intranettet kan registrere, hvis man har stukket sig selv på en nål eller kanyle. Herefter får afsnittets arbejdsmiljøgruppe besked om det og kan på et senere tidspunkt foretage den formelle registrering i SafetyNet A-skade.

Normalt har det været sådan, at man først skal have fat i sin arbejdsmiljøgruppe for at registrere en skade. Men med den nye metode, kan man gøre det direkte efter skaden er sket. Det er nu også muligt at registrere en stikskade direkte fra sin tablet eller smartphone.


Redaktør