Mod en lysere fremtid

​Omkring 15.000 af hospitalets lamper er i gang med at blive skiftet. Et nyt og bedre lys giver mere velvære, er godt for miljøet og har flere andre fordele.

Hospitalsgang som er delvist udskiftet med det nye lys. Bagerst ses det gamle, gullige lys og forrest det nye og mere hvide lys.

Vi kender det alle. Solen titter frem på en gråvejrsdag og straks bliver vi i bedre humør. Den lange mørke vinter er ofte ledsaget af depressioner og flere undersøgelser viser, at lys påvirker vores humør, træthed og arbejdsevne.

”Lys har en kæmpe påvirkning på os mennesker, og specielt på hospitaler giver det utrolig meget mening at arbejde med lys”, forklarer Henrik Bendix Olsen, som er byggechef i Center for Ejendomme på Hvidovre Hospital, og bl.a. har ansvaret for om- og nybyggeriet Nyt Hospital Hvidovre.

Et ”grønnere” lys

Udskiftningen af de 15.000 lamper på Hvidovre Hospital handler både om at give et bedre lys, men også om at spare på energien.

”Vi skifter de gamle lysstofrør til LED-lys. De bruger mindre energi, og så er lyset mere hvidt, hvilket gør, at det minder mere om rigtigt dagslys”, forklarer Lars Munch Reul, som er miljøleder på Hvidovre Hospital og projektleder for ESCO-energirenoveringsprojektet.

Det forventes, at hospitalets CO2-udledning reduceres med ca. 600 tons om året, når alle lamperne er udskiftet. Hvidovre Hospital bidrager dermed i høj grad til Region Hovedstadens mål om mindre CO2-udledning.

Ikke alle får nyt lys

Men det er ikke alle steder, hvor det kan betale sig at udskifte lyset:

”Udskiftningen er finansieret af energibesparelsen, så hvis der ikke er nok at spare, så har vi ikke nogen ekstra midler at tilføre”, forklarer Lars Munch Reul.

Det betyder, at der ikke vil blive installeret moderne lysstyringer alle steder på hospitalet. Og nogle steder, vil der slet ikke komme nyt lys – som fx i depotrum eller i områder, hvor der er planlagt ombygninger i de kommende år.

Man skal vænne sig til mere lys

Men det kraftigere og mere hvide lys kan for nogen virke voldsomt i forhold til de gamle, gule lysstofrør, hvor lyset er blødere og mere ”hyggeligt”.

”Når vi oplever at lys blænder, skyldes det ofte, at øjnene ikke har vænnet sig til det. Vi kender det fra om natten, hvis vi skal op på badeværelset, så blændes man af lyset. Men når man tænder lyset om dagen, bemærker man det nærmest ikke”, forklarer Jette Sommer Thamdrup, som er arkitekt på Hvidovre Hospital bl.a. arbejder med lys.


Til venstre ses et sengeafsnit med det gamle lys, som er mere gult end det nye (til højre), der minder mere om dagslys.

Derfor er det også vigtigt, at man har nogenlunde det samme lys alle steder og ikke går ind og ud af rum hele dagen, hvor der er henholdsvis meget og lidt lys.

”Det er også en af grundene til, at det nye lys skal minde om dagslys. Så folk der kommer ind og ud af hospitalet, ikke føler et så voldsomt skift”, forklarer Lars Munch Reul.

På Dagkirurgisk Afdeling, som fik nyt lys for nogle år siden, krævede det ifølge ledende overlæge Billy Kristensen også lidt tilvænning:

”I starten syntes jeg, at lyset var meget kraftigt, men nu er det rigtig rart, at man faktisk kan se ordentligt, og at lokaler og gange er ordentlig oplyste”, fortæller Billy Kristensen.

Lys som et redskab i behandling

De nye lamper har endnu en fordel – nemlig at de giver en bedre farvegengivelse. Korrekt og præcis farvegengivelse er et vigtigt element og supplement i behandling og diagnosticering af patienter.

”Nogle sygdomme kommer bl.a. til udtryk ved, at patienter har misfarve i huden eller ansigtet. Hvis lyset ikke gengiver farverne korrekt, så kan der opstå misforståelser”, forklarer Henrik Bendix Olsen, og understreger derfor vigtigheden af ordentlig lys i blandt andet behandlingsrum.

På operationsstuerne i Dagkirurgisk Afdeling bruger man lyset meget bevidst med noget som hedder ChromaViso. Her bruger man lys i forskellige farver i forskellige dele af operationsstuerne afhængig af, hvad der skal foregå.”Området omkring kirurgen og hans skærm er grønt, fordi det er særlig velegnet til at fremhæve kontrasterne på skærmen. Komplementærfarven til grøn er rød, som derfor er behagelig for operationssygeplejersken at arbejde i. Og til sidst har anæstesilægen klart hvidt lys for at kunne se godt, når der skal stikkes og for at kunne se patientens ansigtsfarve bedst muligt”, forklarer Billy Kristensen.

Derudover benyttes der et hvidt lys, når patienter ankommer til stuen, og når de vågner op fra deres operation er lyset mere dæmpet og gult, for netop at give en blød opvågning.
FAKTA OM ESCO
Udskiftningen er en del af det store ESCO-projekt, hvor Region Hovedstaden via Kommune Leasing investerer ca. 170 mio. kr. i at gøre Hvidovre Hospital grønnere. Arbejdet udføres af Siemens, som også garanterer en energibesparelse, der modsvarer regionernes afdrag på investeringen de næste 10 år. De mange grønne investereringer er altså omkostningsneutrale i de kommende 10 år og vil derefter give en direkte besparelse for regionen.

ESCO-projektet er fuldt implementeret i udgangen af 2018, så der vil alle lys være skiftet. 


Redaktør