Mirabella baner vejen for skræddersyet behandling til tarmpatienter

​Hun vil forudsige effekten af behandling hos patienter med kronisk inflammatorisk tarmsygdom. På den måde er der mindre risiko for at give dyr medicin, der alligevel ikke hjælper.

Hver patient med kronisk inflammatorisk sygdom skal i fremtiden have en skræddersyet behandling, der er optimal for den enkelte patient, som typisk døjer med diarré, vægttab, feber og træthed. En målrettet behandling til den enkelte patient er ledestjernen i reservelæge, ph.d.-studerende Mirabella Zhaos forskningsprojekt, der går under navnet ’Det Danske IBD Biobank Projekt’. 

”Biologisk behandling er effektiv til at bekæmpe betændelsen i tarmen hos patienter med kronisk inflammatorisk tarmsygdom.  Desværre oplever vi, at en ud af tre patienter ikke har effekt af den biologiske behandling, vi i dag anvender som første valg,” siger Mirabella om den ellers potente medicin, som patienter med kronisk inflammatorisk tarmsygdom får tilbudt. Biologiske lægemidler virker ved målrettet at hæmme forskellige processer i immunsystemet. På den måde kan man opnå en effekt, der sætter en dæmper på sygdommen.

Vælger stadig medicinsk behandling i blinde

​Selvom Gastroenheden, hvor Mirabella har sin gang som læge og forsker, har flere typer biologiske lægemidler på hylden, ved lægerne altså ikke på forhånd, hvad der virker bedst hos den enkelte patient. 

”I praksis ser vi derfor mange patienter, der skifter behandling flere gange, og hvor kirurgisk operation alligevel kan blive nødvendig i sidste ende,” forklarer Mirabella. I første omgang forsøger man ellers at dæmpe inflammationen i tarmen med medicin – men hvis det ikke lykkes, kan det blive nødvendigt at bortoperere det stykke tarm, der er blusset op. Mirabella tilføjer også, at blandt dem, der i første omgang har gavn af behandlingen, er der en yderligere tredjedel, hvor den positive effekt ikke er blivende. 

​’Ja tak’ fra næsten alle patienter

Kronisk inflammatorisk sygdom, også kendt som IBD, er en sygdom, der for mange patienter er invaliderende og opslidende. Den biologiske behandling er kostbar, derfor er det ærgerligt for både patienter og samfundsøkonomi, når den ikke virker eller holder op med at virke.

Ved at analysere blod- og afføringsprøver fra flere end 800 patienter fra gastro-afdelinger i både Region Hovedstaden, Region Nordjylland og Region Midtjylland, kan man forudsige effekten af en bestemt behandling til en bestemt patient.  Gastro-lægerne arbejder hen imod at kunne skræddersy behandlingen til hver ny patient, der møder op på Gastroenhedens dørtrin. ”Derved nedsætter vi risikoen for forværring af sygdommen som følge af dårligt virkende og i øvrigt dyre behandlinger,” siger Mirabella.  ​

Andre studier, der forsøger at sige noget om effekten af en bestemt type behandling, kigger kun på én type biologiske markører hos en nøje udvalgt gruppe af patienter. ”I mit projekt leder vi efter biologiske markører både i gener, proteiner og tarmbakterier. Derudover har næsten alle patienter sagt ja til at deltage i projektet, så vi har hele sygdomsspektret med. Vi forventer derfor, at vores resultater bliver repræsentative for de patienter, som vi møder i den kliniske hverdag.” Ud over at arbejde med biologiske markører vil Mirabella og det øvrige team i deres analyser også inkludere viden om patienten, herunder sygdomshistorien og risikofaktorer, der går på miljø og livsstil.

 Det er komplekse og store mængder data, som der er mange aktører om at indsamle og stable på benene.
”Mit forskningsprojekt var aldrig lykkedes uden den enorme indsats fra vores søde sygeplejerskekollegaer og kliniske læger på afdelingen,” slutter Mirabella Zhao.

Mirabella Zhao

​Ph.d.-studerende, reservelæge

Gastroenheden, medicinsk afdeling

Forsker i patienter med kronisk inflammatoriske tarmsygdomme.

Støttet af Takeda Pharma A/S, Louis-Hansen Fonden, Amager og Hvidovre Hospitals Forskningspulje

​GUF: Gruppen af Unge Forskere

GUF er et professionelt netværk til hospitalets ph.d.-studerende og andre unge forskere. Alle aktive yngre forskere og yngre forskningsinteresserede på Amager og Hvidovre Hospital kan optages som medlemmer af GUF.

Læs mere om GUF​

​​​​​​


Redaktør