Sundhedsminister Magnus Heunicke og socialminister Astrid Krag (th) fik sammen med formand for Dansk Sygeplejeråd Grethe Christensen (i midten) indblik i socialsygeplejerskerne Christina Philipsen (tv) og Tina Leth Hansens (nr. 2 fra højre) arbejde med udsatte patienter på Hvidovre Hospital.  

Ministre besøgte udsatte patienter

​Sundhedsministeren og socialministeren var mandag sammen på besøg på Hvidovre Hospital for at blive klogere på socialsygeplejerskeordningen i Region Hovedstaden. 

Vent...

"At være socialsygeplejerske handler ikke om at have et stort bankende hjerte og holde patienterne i hånden. Det handler om høj faglighed og specialistviden om socialt udsatte. Der er mange af vores patienter, som har mistro og mistillid til systemet, men de er ikke ligeglade med deres sundhed, selvom det kan se sådan ud".

Sådan lød det bl.a. fra faglig konsulent Nina Brünés i sit oplæg for socialminister Astrid Krag og sundhedsminister Magnus Heunicke, som mandag var taget sammen på besøg på Hvidovre Hospital for at blive klogere på socialsygeplejerskeordningen i Region Hovedstaden.   


Meget høj faglighed

Efter oplægget fra Nina Brünés trak de to ministre i uniform og sneakers og tog med hospitalets to socialsygeplejersker rundt til udsatte patienter i afdelingerne.

"Det var meget tydeligt for mig, at socialsygeplejerskerne går ind til deres patienter med en meget høj faglighed. De ser dem og spørger, dem hvad de kan gøre for dem her og nu. Det er helt afgørende, at sundhedsministeriet og socialministeriet arbejder sammen på dette område, og det skal der fremover være mere af", sagde sundhedsminister Magnus Heunicke efterfølgende.   

"Det er jo nogle af vores allermest udsatte borgere, og jeg er blevet bekræftet i, hvor komplekst det er – de møder jo en virkelighed på den anden side af en indlæggelse, hvor der stadig er store huller", sagde socialminister Astrid Krag.


Blik for både det sundhedsfaglige og det socialfaglige

Socialsygeplejerskerne Christina Philipsen og Tina Leth Hansen var var begge glade og stolte på socialsygeplejerskernes vegne over det politiske fokus på deres arbejde.

"Det giver dem et større indblik i, hvad det er vi laver. Når det handler om vores patienter, skal der være blik for både det sundhedsfaglige og det socialfaglige, vi kan ikke bare skille det ad", sagde Tina Leth Hansen efter sin rundtur med sundhedsminister Magnus Heunicke. 


Socialsygeplejerske Christina Philipsen indviede socialminister Astrid Krag i sit arbejde med udsatte patienter, og de drøftede bl.a. patienternes forløb og om samarbejdet med andre personalegrupper på hospitalet undervejs. 

"Det vigtigste er, at vi kan skabe de bedste vilkår for patienterne og sørge for, at de tilbud de får, altid er fagligt begrundede".    


De to ministre blev budt velkommen af hospitalsdirektør Birgitte Rav Degenkolv og regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor