Mild prisregn over Anæstesiologisk Afdeling

​​En velfungerende afdeling med god plads til studerende. Anæstesiologisk Afdeling har netop fået to priser for at være det bedste uddannelsessted, både for medicinstuderende og sygeplejerskestuderende. 

Vent...

To flotte uddannelsespriser har skabt en mild prisregn over Anæstesiologisk Afdeling i denne uge.  

Opvågningsafsnit 434 er kåret som "Bedste kliniske uddannelsessted for sygeplejestuderende i Region Hovedstaden 2019", og det blev bl.a. fejret med lagkage. 


Det er Sygeplejestuderendes Landssammenslutning som udpeger ét klinisk uddannelsessted i hver region som regionens bedste, og i begrundelsen lyder det bl.a.:

Her er god plads til de studerende og deres læringsmuligheder og der er tid til at få vejledning i studieunit. Det er et sted hvor man faktisk har taget sig tid til at tænke på: "Hvordan gør vi, når vi får flere studerende"? (…) Der er relevante kurser og undervisning i hele forløbet, som generelt er sammenhængende og godt struktureret.

Man føler sig hele tiden set

Indstillingen til prisen kommer fra sygeplejestuderende Ida Ellen Remonde, som er i 2. semesters praktik i afdelingen:  

"De sikrer virkelig, at vi får en god indlæring, og man føler sig hele tiden set. Lægerne er også gode til at give os sygeplejerskestuderende indsigt i deres arbejde, og det gør mig helt klart til en bedre sygeplejerske."

Det er bl.a. klinisk vejleder Camilla Baumgarten og klinisk underviser Hans Erik Steiner-Johnsen, der er med til at skabe de gode rammer for de studerende i afdelingen.

"Det er dejligt at vide, at de studerende kan bruge det, vi laver. Vi bruger hinanden meget på tværs i afdelingen og har også et tæt samarbejde med lægerne", siger Camilla Baumgarten.

”Vi kan se, at vi har fået skabt en god sammenhæng mellem vejledning, refleksion, undervisning og både de skriftlige og praktiske opgaver som de studerende skal lave. Prisen er et stort skulderklap, og betyder selvfølgelig, at vi har lyst til at blive ved”, siger Hans Erik Steiner-Johnsen.

Ros fra medicinstuderende

Også fra de medicinstuderende er der ros til afdelingen, som er blevet tildelt FADLs klinikudvalgspris for bedste uddannelsesafdeling for medicinske studenter. Prisen blev overrakt på morgenkonferencen af to medicinstuderende, Emma Louise R. Møller og William Wendler, fra FADL, som i begrundelsen bl.a. fremhævede:  

"Det er en dygtig og dejlig gruppe mennesker og en velstruktureret og velfungerende afdeling med plads til supervision og indlagte refleksionstider om eftermiddagen". 


Nicolai Bang Foss, overlæge og lektor med ansvar for studenterundervisningen, tog imod prisen på vegne af afdelingen med bl.a. disse ord:

"At modtage denne pris er en stor anerkendelse til alle de læger, sygeplejersker og sekretærer, som er involveret i de 6 hold medicinstuderende, der er igennem afdelingen hvert semester. Den tilgang som alle i afdelingen har til de medicinstuderende, afspejler både den tilgang til læring og supervision og den gode kollegiale tone, der er i afdelingen, hvilket jo også afspejles i, at vi netop har fået prisen til opvågningen for bedste kliniske uddannelsessted for sygeplejersker."

Fra afdelingsledelsens side er der også stor glæde og stolthed over priserne:  

"Vi har i mange år haft stor fokus på uddannelse og bruger mange ressourcer på dette, og der bliver arbejdet både engageret og systematisk med det. Det er en dejlig anerkendelse, som gælder alle, for alle bidrager til den gode uddannelse på tværs af faggrupper", lyder det fra ledende oversygeplejerske Cathrine Munck og ledende overlæge Claus Lund.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor