​​​​​​​​​​​

Mere til­gæn­ge­lig in­for­ma­tion til pa­tien­ter

​Hospitalets patientinformationer er blevet nemmere at tilgå blandt andet for brugere med synshandicap eller behov for andre hjælpemidler til at læse. ​

Region Hovedstaden har fået nyt system til at håndtere patientinformation. Det nye system hedder PIM for ”patient information management”. I PIM kan vi producere, vedligeholde, opbevare og pub​licere alle patientinformationer både til intranet, hjemmeside og Digital Post.​

Layout med én spalte

Med PIM ændres layoutet på patientinformationer, så patientinformationerne bliver mere læsbare og tilgængelige.

Det nye layout til skriftlig patientinformation er udviklet ud fra retningslinjer for typografisk læselighed og giver en bedre læseoplevelse både digitalt og på print. 

Det tager hensyn til svagere læsegrupper ved fx at bruge en tydelig skrifttype, store overskrifter og mere "luft" på siden, både i marginerne og mellem linjerne.

I det nye layout er der kun én spalte. Årsagen er, at:

  • Teksten er mere overskuelig.
  • Det er lettere at læse indholdet på mindre skærme som fx på mobiler, fordi man ikke skal skifte mellem spalter.
  • Det tager hensyn til dem, som har svært ved at læse, og/eller som har synsproblemer eller -handicap.
  • De bliver digitalt tilgængelige, hvilket bl.a. betyder, at diverse hjælpeprogrammer kan håndtere pjecerne; læse dem højt, forstørre bogstaver osv.
Det nye layout betyder, at pjecerne fylder mere, end vi er vant til, men det kommer til at forbedre læseoplevelsen for patienterne.

Informationen bliver søgbar

Patientinformationerne får også en bedre plads på hjemmesiden. Med PIM bliver patientinformationer, der lægges på hjemmesiden HTML-baseret, hvilket betyder at de kan vises direkte på hjemmesiden.

Det betyder også, at patientinformationerne bliver søgbare via søgemaskiner som Google i modsætning til tidligere, hvor de lå som ikke-søgbare pdf’er. På intranettet vil dokumenterne fortsat kunne hentes og printes som pdf’er.​ 

​​​

Lovkrav om tilgængeligt indhold
Som offentlig myndighed skal Region Hovedstaden leve op til Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer. Det nye layout understøtter behovet for at udgive patientinformationer, så de er tilgængelige for modtagere, der bruger hjælpemidler til at læse både via Digital Post og på hjemmesider.

Læs mere om loven om tilgængelighed hos Digitaliseri​ngsstyrelsen​


Redaktør