​Nanna Maaløe tilbage på Gynækologisk Obstetrisk Afdeling på Hvidovre Hospital. 

Mere sikre fødsler på hospital i Tanzania efter samarbejde med læge fra Hvidovre Hospital

​Dødfødsler er faldet med 33 % på et stort hospital i Tanzania. Det skyldes et omfattende samarbejdsprojekt, som har indført klare kliniske retningslinjer og enkel træning under ledelse af reservelæge og ph.d. Nanna Maaløe fra Hvidovre Hospital. 

12.000 kvinder føder hvert år på hovedhospitalet på Zanzibar i Tanzania, hvor hver fødselshjælper tager sig af mellem tre og seks fødende kvinder samtidig. Ressourcerne er få, og den fødselsrelaterede dødelighed er høj.

Men efter de lokale fødselshjælpere har deltaget i et projekt, hvor de har udviklet realistiske kliniske retningslinjer, der er tilpasset virkeligheden på fødestedet, og relateret træning, er dødfødsler faldet med 33 %.

Undervisning af fødselshjælpere på Zanzibar. Foto: Nanna Maaløe. 

Projektet, som går under navnet PartoMa, er introduceret af reservelæge Nanna Maaløe fra Gynækologisk Obstetrisk Afdeling på Hvidovre Hospital i samarbejde med forskere fra Københavns og Amsterdams universiteter. Nanna Maaløe forsvarede for nyligt sin ph.d. herom.  

12 mio. kr. til at udbrede metoderne

De gode resultater betyder, at Danida nu har bevilget 12 mio. kr. til et større implementeringsstudie, hvor Nanna Maaløe og kolleger skal undersøge, hvordan metoderne kan bredes ud til andre fødesteder i Tanzania. Det nye studie ledes af Afdeling for Global Sundhed på Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, under lektor, ph.d. Dan Meyrowitch. Hvidovre Hospital er partner i dette femårige studie, og foruden Nanna Maaløe deltager overlæge Josephine Obel og reservelæge Monica Lauridsen Kujabi.

En ven i lommen

Baggrunden for de gode resultater i PartoMa er en forholdsvis enkel og billig intervention med praktisk træning af medarbejdere og en lommeguide, der med grafik og konkrete realistiske retningslinjer viser, hvad sundhedspersonalet skal gøre i de forskellige faser i en fødsel.

"Fødselshjælperne ser død hver eneste dag, og vi kunne mærke, at de virkelig gerne ville dygtiggøre sig. 60-70 % af afdelingens læger og sygeplejerske-jordemødre mødte op til træningen, som blev afholdt hver 3. måned og var ulønnet og foregik i deres fritid.  De kalder lommebogen for en "ven i lommen", fordi den helt konkret viser dem, hvad de skal gøre under fødslen – med de hjerteskærende få ressourcer de har til rådighed", fortæller Nanna Maaløe.  

Katte og rotter på fødestuerne

Hun beskriver forholdene på fødestedet på Zanzibar som meget langt fra danske forhold, både for de fødende og for personalet:

"Det er et meget stort fødested med 12.000 fødsler om året, som alle blev håndteret i blot to rum: et rum med 18 senge, hvor kvinderne opholdt sig indtil pressefasen – ofte to i hver seng – og et andet rum til selve fødslen, hvor katte under sengene sørgede for at holde rotterne af vejen", fortæller Nanna Maaløe.

Fødeafdelingen har tillige en stor udskiftning af medarbejdere.

"Det var tydeligt for os, at mange af de ansatte var dårligt uddannede til det ansvar de stod med. De havde ingen fælles beslutningsværktøjer at forholde sig til, og WHOs guidelines, som var tilgængelige, var langt fra deres virkelighed og ofte uopnåelige. Så det endte typisk med, at gravide ventede for længe med dårlig hjertelyd, mens andre blev overbehandlet med eksempelvis kejsersnit".

Efter fire år kører den enkle og billige intervention fortsat på Zanzibar, hvor den nu er udbredt på øriget, og ifølge Nanna Maaløe strømmer sundhedspersonalet til for at deltage i træningen efter arbejde – der trænes cirka 150 sundhedshjælpere hver 3. måned og mange er gengangere.  

Katten under den fødende kvindes seng holder øje med rotterne. Foto: Tarek Meguid.  


Om PartoMa-projektet

I samarbejde med sundhedspersonalet på et stort hospital i Tanzania med 12.000 fødsler årligt er der udviklet og indført en guide med realistiske kliniske retningslinjer for fødselsbehandling samt relateret træning.

Som en del af Nanna Maaløes ph.d.-studie indførte hospitalet de såkaldte PartoMa-guidelines, som beskriver, hvordan en god fødsel bør foregå, når der tages højde for de få ressourcer til rådighed.

PartoMa studiet viser overordnet, hvordan det kan lade sig gøre at opnå forbedringer og målbare resultater ved at tilpasse kliniske retningslinjer og træning til lokal kontekst.

Interventionen ser ud til at have haft stor effekt: Efter guiden blev indført, faldt antallet af dødfødte børn på hospitalet med 33 % og antallet af nyfødte med svær iltmangel blev næsten halveret. Studiet viser endvidere en alarmerende uoverensstemmelse mellem internationale kliniske retningslinjer, der er rettet mod lavressource hospitaler, og den faktiske virkelighed på travle hospitaler i lavindkomstlande.

Læs mere på www.publichealth.ku.dk/partoma

Kilde: reservelæge. ph.d. Nanna Maaløe
Redaktør