Medarbejderscreening for antistoffer mod SARS-CoV-2 (coronavirus)

​Den 5. oktober fortsætter 3. runde af screening for antistoffer SARS-CoV-2.

Vent...

​Vi tilbyder en test for, om ansatte har dannet antistoffer mod SARS-CoV-2. På baggrund af testresultaterne og et spørgeskema vil vi undersøge, hvor mange hospitalsansatte, der bliver smittet over tid, om hospitalsansatte er mere udsatte sammenlignet med andre borgere, samt om der er et blivende immunrespons mod COVID-19 efter overstået infektion.

Screeningen er et tilbud for alle ansatte med patientkontakt i Region Hovedstaden om at blive testet for, om man har dannet antistoffer mod SARS-CoV-2. Dem, der ønsker det, kan efterfølgende deltage i en frivillig spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere om spørgeskemaundersøgelsen på regionh.dk 

For at kunne give et hurtigt og sikkert svar, har vi valgt, at du kan få foretaget en quicktest efterfulgt af en blodprøve, begge for antistoffer mod COVID-19.

Se spørgsmål og svar om SARS-CoV-2 antistoftest på regionh.dk

Deltagere testes 3 gange:

  1. gang den 15.-17. april (AFSLUTTET)
  2. gang den 2.- 4. juni (AFSLUTTET)
  3. gang den 5.-7. oktober, OBS: nye datoer
Deltagere testes 3 gange, for at undersøge, hvor mange der smittes, samt om der hos allerede smittede ansatte opnås blivende immunitet.
 

​Tid og sted for runde tre på HVH:

Lokation

​Tidsrum

Amager & Hvidovre Hospital
Mødelokale 3, 4 og 5
Kettegårds Alle 30
2650 Hvidovre

  • Mandag d. 5/10: kl. 8-17
  • Tirsdag d. 6/10: kl. 8-17
  • Onsdag d. 7/10: kl. 8-17

​Svar på prøven

Svaret på blodprøven kan man se på sundhed.dk, når analysen er lavet.

Svaret på quick-testen kan aflæses efter 15 minutter.

Hvad betyder en positiv quicktest?

I quicktesten med blå skrift betyder en positiv prøve, at man har udviklet IgM og i testen med rød skrift betyder en positiv prøve, at man har udviklet IgG. Positiv IgM og/eller IgG er forenelig med tidligere SARS-CoV-2 infektion.

Vi formoder, at du i et vist omfang er beskyttet mod COVID-19, hvis du har udviklet antistoffer (dvs. hvis du er positiv i IgM eller i IgG - eller begge), men det er endnu usikkert, om du er fuldstændigt beskyttet.

Uanset dit testsvar skal du ved symptomer altid søge læge mhp. test for SARS-CoV-2, jvf. "Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet", som opdateres jævnligt. Gældende vejledning kan altid tilgås på www.sst.dk/corona.

Det vil sige, at alle, også personer med positiv IgM eller IgG, skal podes, hvis der kommer symptomer, der kan være tegn på COVID-19.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor