Markant færre infektioner på hospitalet

​Afstand, håndsprit og værnemidler har ikke kun hjulpet i forhold til corona. Mange øvrige infektioner er på tilbagetog, fortæller ledende overlæge på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.

2020 har haft det laveste antal døde i Danmark i hele seks år - på trods af COVID-19. Årsagen er, at almindelige infektioner, som fx influenza, er blevet markant minimeret på landets hospitaler og i samfundet generelt. Det fortæller ledende overlæge på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Amager og Hvidovre Hospital, Christian Østergaard Andersen til TV2 Lorry:

"Vi kan tydeligt se, at alle de tiltag, der er blevet sat i værk i forbindelse med nedlukningen af vores samfund, har hjulpet. Alt fra god håndhygiejne til brug af værnemidler har gjort, at vi har set et stort fald i antallet af øvrige infektioner, der typisk smitter via kontakt," siger han.

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Amager og Hvidovre Hospital står med ansvaret for halvdelen af det samlede registreringsarbejde omkring infektionssygdomme på hospitalerne i Region Hovedstaden.

Værnemidler og håndhygiejne virker fx mod influenza

Restriktionerne i forbindelse med corona har været med til at redde andre liv, siger Christian Østergaard Andersen til TV2 Lorry.

"Vi har stort set ikke haft nogle tilfælde af den klassiske influenza, som også normalt slår mange mennesker ihjel. Siden COVID-19 har der ikke bare været meget få influenza-indlæggelser, der har næsten heller ikke været nogle tilfælde," siger han.

Ifølge mikrobiologerne skyldes faldet i infektioner, at danskere i almindelighed og sundhedspersonale i særdeleshed er blevet meget bedre til at benytte værnemidler og have god håndhygiejne. Også den begrænsede rejseaktivitet har hjulpet til med at nedbringe øvrige infektioner.

"I Region Hovedstaden har vi typisk 130-140 tilfælde med MRSA-bakterier om måneden, som eksempelvis kan komme til Danmark i et inficeret myggestik fra en ferie i Thailand. Men efter COVID-19 er antallet af MRSA-tilfælde halveret," fortæller Christian Østergaard Andersen.

Primært færre infektioner, der smitter ved kontakt

En anden hospitalsinfektion kaldet Clostridium difficile-bakterien, der kan give slem diarré og tarmbetændelse, findes typisk i 8-9 tilfælde om måneden på Amager og Hvidovre Hospital. Efter COVID-19 er det tal også blevet markant mindre, så det nu er meget få tilfælde om måneden.

"Det interessante er jo, at vi kan se, at vi ikke har haft et fald i eksempelvis urinvejsinfektioner og blodforgiftning, som ikke smitter via kontakt på samme måde, som de andre infektioner. Så det er nogle ret illustrative data, vi efterhånden har at gøre med," siger ledende overlæge Christian Østergaard Andersen.

Laveste dødelighed siden 2015

Det er Statens Serum Institut, der opgør dødeligheden. Deres analyse viser, at de første 30 uger af 2020 havde den laveste dødelighed siden 2015. Samtidigt er antallet under niveauet for den forventede dødelighed.

"Alt i alt betyder det jo, at det har en kæmpeeffekt, når vi har god håndhygiejne og beskytter os med værnemidler på hospitalerne. Derfor håber vi, at vi alle fremover i langt højere grad vil tage smittesygdomme seriøst og forebygge dem ved at bruge korrekt beskyttelse og god håndhygiejne," siger Christian Østergaard Andersen.

Redaktør