Man sorterer da affald til genbrug!

​Du gør det sikkert selv – sorterer dit affald. Det gør man også på Hvidovre Hospital, hvor der i 2015 blev sendt over 800 ton affald til genbrug.

​Blødt plast er et af de materialer, som Hvidovre Hospital sender til genbrug. Det bruges f.eks. til at dække rene senge, som venter på en patient. Foto: Hvidovre Hospital.

​Medicinemballage, alskens operationsudstyr, kanyler, sengedækkener i plastic, køkkenaffald, papirer, gammel elektronik, byggeaffald og meget, meget mere. Mængden af affald på hospitalet stiger i øjeblikket med omkring 7 % om året. Men affald er i dag ikke længere ’bare affald’. Det er blevet en ressource, som man kan sælge. Noget af hospitalets affald kommer ud på en længere køretur og havner i både Sverige og Tyskland

”Vi producerer mere og mere affald på hospitalet, og vi vil gerne være ansvarlige overfor miljøet,” siger enhedschef i serviceafdelingen Johnny Berg, som koordinerer hospitalets affaldssortering.

Sorterer 20 typer affald 

”Vi sorterer affaldet og sender så meget af det, vi kan til genbrug. I dag sorterer vi i ca. 20 forskellige typer, hvoraf affaldet i de 10 kan genanvendes,” fortæller Johnny Berg. 

I Serviceafdelingen arbejder man på at tilføje endnu flere typer til listen over affald, som bliver sendt til genbrug i stedet for at blive kørt til forbrænding.

”Lige nu leder vi efter aftagere, som vil hjælpe os af med f.eks. porcelæn og printer-tonere,” forklarer han.

Mere og mere affald

Og der er ingen tvivl om, at en holdning til affaldet er nødvendig. For mængden af affald bare vokser og vokser i takt med, at man på de kliniske afdelinger behandler flere og flere patienter. F.eks. registrerede man en mærkbar stigning i mængden af affald, da hospitalet åbnede en dagkirurgisk afdeling, som behandler rigtig mange patienter hver dag. Nye arbejdsgange og metoder kan også give mere affald:

”Vi oplevede også en stigning i mængden af papaffald omkring 2010, hvor vi begyndte at indkøbe flere engangsartikler, som typisk bliver leveret indpakket i pap. Mængden af affald hænger jo sammen med mange forskellige faktorer,” slutter enhedschef Johnny Berg.

5-10-15

Affaldssorteringen er en konkret indsats i forbindelse med hospitalets strategi ’Det handler om liv’, hvor ’grøn drift og udvikling’ er et prioriteret indsatsområde. 

”Vi lagde i 2014 en plan, som vi kalder 5-10-15-planen. Den handler både om et mindre energiforbrug og en bedre håndtering af vores affald på både Hvidovre og Amager hospital. I forhold til affald er målet, at vi i løbet af fem år skal have mindsket mængden af klinisk risikoaffald med 10 % og øget andelen af affald, vi sender til genanvendelse med 15 %,” siger Hvidovre Hospitals miljøleder Lars Munch Reul.

Du kan kigge med i strategien her​ www.dethandleromliv.dk

FAKTA

Affaldstyper til genanvendelse på Hvidovre Hospital
• Pap (126)
• Papir (62)
• Jern og metal (148)
• Glas (11)
• Park- og haveaffald (42)
• Blød plast (2)
• Træ (3)
• Byggematerialer (300)
• Elektronik (35)

Tal i parentes er antal ton affald sendt til genbrug i 2015
Redaktør