Må man holde jul med et barn med MRSA?

​Det er et af de mange spørgsmål, personalet på Hvidovre Hospital er blevet mødt med, efter nyheden om et MRSA-udbrud på Neonatal-afdelingen har ramt avisernes spalter.

​​

”Udbruddet af MRSA har selvfølgelig medført en del nervøsitet blandt de indlagte børns forældre. De har fx spurgt, om der er smitterisiko for besøgende og søskende,” fortæller Pernille Pedersen, som er overlæge på Neonatal Afdelingen og med i den særlige udbrudsgruppe, som er blevet nedsat for at dæmme op for udbruddet, som indtil videre har smittet ni småbørn på afdelingen.

Ophøjet r​​o

Heldigvis var afdelingens medarbejdere godt forberedt på udbruddet og har taget forløbet med ophøjet ro.

”Vi har prøvet det et par gange før. Første gang gik vi lidt i panik, men denne gang har der været meget mere ro på. Vi har lært, hvor vigtigt det er at informere forældrene hurtigt, så der ikke opstår panik,” siger Pernille Pedersen, som også fortæller, at udbruddet har betydet et øget arbejdspres på afdelingens medarbejdere.

”De forholdsregler, vi tager i forbindelse med MRSA-udbrud, giver meget ekstra arbejde. Fx skal man have kittel og handsker af og på hele tiden. Og så må forældrene til de smittede børn ikke forlade stuerne uden også at skulle iføre sig kittel og handsker, så de skal have serveret mad og drikke. Dertil kommer et stort rengøringsarbejde af stuerne. Det giver alt i alt mere arbejdspres, men jeg er godt tilfreds med vores håndtering af forløbet.”  

Ingen re​​striktioner for bærere

Med i udbrudsgruppen er også Mette Bartels, som er overlæge på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling. Hun har blandt andet talt i telefon med flere af de forældre, som har modtaget brev fra hospitalet om, at deres barn er i risiko for at være smittet med MRSA.

”Forældrene bliver selvfølgelig bekymrede og flere spurgte, om de stadig kunne holde juleaften med andre, når nu deres barn måske har MRSA. Men vi kan jo heldigvis berolige dem, for der er ingen restriktioner på, hvad man må gøre, når man er bærer af MRSA. Det er på hospitalet, hvor der er svækkede personer, MRSA kan være farlig. Udenfor hospitalets mure er det langt de færreste, som bliver syge af bakterien,” siger Mette Bartels og tilføjer:

Ikke piske e​n ste​​mning op

MRSA-udbruddet har fyldt meget i medierne i de forgange uger. Men selvom en del børn er smittede og udbruddet sat medarbejdere fra både Klinisk Mikrobiologisk, Neonatal og Serviceafdelingen på overarbejde, er den generelle holdning, at avisernes dækning er lidt voldsom. 

”Heldigvis er der ikke nogen af børnene, som er syge af MRSA, og otte af de ni smittede børnene er allerede blevet udskrevet, og der er så godt som ingen risiko for de andre afdelinger på hospitalet,” forklarer Mette Bartels og uddyber:

”De små børn bevæger sig jo ikke rundt og personalets hygiejne bør være så god, at de ikke spreder MRSA.” 

”Der er vigtigt ikke at piske en stemning op i medierne, som gør folk nervøse. Alle sygehuse oplever fra tid til anden et MRSA-udbrud, og det handler om at få det stoppet så hurtigt som muligt, og det har vi gjort alt, hvad vi kunne for,” siger Pernille Pedersen.​

Sagen ​​kort

En uge før jul opdagede man på Neonatal Afdelingen MRSA-bakterien af typen t127 i en urinprøve hos et barn. Siden da har man konstateret ni smittede børn, mens et par hundrede familier har fået et brev fra hospitalet med opfordring til at blive testet for smitte. Otte af de ni smittede børn er udskrevet og er ikke blevet syge dvs. de kun er bærere. Raske har lille risiko for at blive alvorligt syge af MRSA, men personer der i forvejen er syge eller svækkede kan få alvorlige infektioner.​


Redaktør