​​

Lars Gaard­høj klip­per nav­les­noren

​En ombygning har forbedret fødeafdelingens fysiske rammer for de fødende og samtidig givet bedre arbejdsmiljø for medarbejderne. Regionsrådsformanden indviede i dag det moderniserede fødested.

Vent...


En til lejligheden hæklet navlesnor inklusiv moderkage blev klippet​​​​

En saks, der klipper navlesnoren, er den symbolske handling på en overstået fødsel. Lige så symbolsk blev dagens indvielse af den ombyggede fødeafdeling, da regionsrådsformand Lars Gaardhøj klippede en navlesnor - 
i hæklet version. 

I februar blev planen for forbedringer på fødeområdet vedtaget, og selvom ombygningen ikke er helt færdig, så er den hurtige indsats et udtryk for stor vilje til forbedring fra både medarbejdere og politikere, sagde Lars Gaardhøj i sin tale. 

Og med et citat fra Dea Trier Mørchs roman ”Vinterbørn” fik regionsrådsformanden sat rammen for dagens begivenhed:   
"Hvert lille liv er den del af en stor plan.”

De fødende får bedre forhold
Ombygningen medfører blandt andet, at fødemodtagelsen er flyttet, så den nu ligger tættere på fødegangen.

”Med denne ombygning får vi mulighed for at skabe en bedre sammenhæng i forløbet for vores gravide og fødende og samtidig lave nogle enheder, hvor personalet bedre kan arbejde sammen i mindre grupper. Kvinderne og deres partnere får også stor gavn af, at jordemødrene nu i højere grad kan følge dem gennem hele forløbet, nu hvor afsnittene ligger tæt op ad hinanden,” siger hospitalsdirektør Birgitte Rav Degenkolv.

Hun suppleres af chefjordemoder Dorte Dahl:

”Det bliver den samme jordemoder, der tager imod den fødende og går videre med kvinden/parret til fødegangen. Vi ved, at det gør forløbet mere trygt og roligt både for den fødende, hendes partner og jordemoderen,” siger hun og fortsætter:

”De fødende har – set fra deres perspektiv – ikke faser – de har én sammenhængende fødsel, som vi skal støtte dem i fra start til slut – og meget gerne med den samme jordemoder hele vejen,” siger Dorte Dahl.

Fokus på bedre arbejdsmiljø

”I dag er også begyndelsen på en ny epoke”, sagde Birgitte Rav Degenkolv i sin tale, hvor hun tilføjede, at selvom der netop har været et vellykket besøg fra Arbejdstilsynet – på trods af hårde tider - er forholdene for medarbejderne slet ikke færdige med at blive forbedrede.

Det er nemlig ikke kun de fødende, der kan se frem til bedre fysiske rammer – medarbejderne i fødeafdel​​​ingen får flere kvadratmeter at arbejde på og muligheden for at kunne etablere mindre faglige enheder for medarbejderne og dermed opnå større tilknytningsforhold til afdelingen og hinanden.


Lars Gaardhøj bliver vist rundt i de nye lokaler

​Afskærmet område for familier, der mister et barn
Som noget nyt indrettes der et særligt område for familier, der mister barnet i forbindelse med fødslen.

”Når man står i den forfærdelige situation, at man har mistet et nyfødt barn, skal man ikke ligge på en afdeling med en masse lykkelige nybagte forældre. Jeg er rigtig glad for, at vi nu har fundet plads og penge til at indrette afskærmede rum, så familierne kan få ro i sorgen,” siger regionrådsforman Lars Gaardhøj.​

​​Hospitalsdirektør Birgitte Rav Degenkolv, regionsrådsformand Lars Gaardhøj og chefjordemoder Dorte DahlRedaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor