LUP: Resultatet er på linje med 2016

​Hospitalsdirektør Birgitte Rav Degenkolv er tilfreds med resultatet af LUP 2017 efter et år med fokus på Sundhedsplatformen.

​LUP 2017 for Amager og Hvidovre Hospital viser, at patienternes tilfredshed nogenlunde er status quo i forhold til sidste år.

Rapportens hovedkonklusioner for Amager og Hvidovre Hospital i 2017 er:

  • De planlagt ambulante patienter er blevet en smule mere tilfredse i forhold til 2016, mens resultatet stort set er uændret i forhold til landsresultatet.
  • De akut indlagte er lige så tilfredse som sidste år både lokalt og i forhold til resten af landet. Sidste år forbedrede AHH resultatet markant for de akut indlagte.
  • De planlagt indlagte er blevet mindre tilfredse i forhold til 2016 både lokalt og i forhold til resten af landet.

Resultatet er acceptabelt
Hospitalsdirektør Birgitte Rav Degenkolv er tilfreds med resultatet.

"Jeg er glad for, at vi har fastholdt det gode resultat fra sidste år samlet set efter 2017, hvor alle har haft stor fokus på Sundhedsplatformen," siger Birgitte Rav Degenkolv. Ifølge hende afspejler resultatet medarbejdernes store indsats i løbet af året.

"Alle har ydet er meget stor indsats med at få Sundhedsplatformen godt i gang og ind under huden det seneste år, og samtidig har mange formået alligevel at holde fokus på indsatsen Ventet og Velkommen, dvs. patienternes trivsel og tilfredshed.  Det er godt klaret," siger Birgitte Rav Degenkolv.

Skal arbejde med brugerinddragelse
Rapportens konklusioner peger på, at især inddragelsen af patienter og pårørende kan blive bedre. Det er derfor allerede besluttet, at der skal være øget fokus på brugerinddragelsen i 2018.

"Vi skal blive bedre til at gå i dialog med patienter og pårørende og høre, hvad de mener. Det vil vi fx gøre via oprettelse af et brugerpanel på hospitalet, og jeg ved at flere afdelinger allerede har det" fortæller Birgitte Rav Degenkolv.

"Vi håber også, at Min Sundhedsplatform kan være med til at sikre, at patienter og pårørende føler sig inddragede, fx ved at patienterne kan se journal og prøvesvar og stille spørgsmål til afdelingen direkte i platformen, men det skal selvfølgelig lige i gang," fortæller Birgitte Rav Degenkolv.

I de kommende dage og uger analyseres LUP-resultaterne i afdelingerne. Herefter skal det planlægges, hvordan afdelingerne arbejder med patienttilfredsheden fremover.

Se rapporten for LUP 2017.

Redaktør